ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕΚΑΓΕΠΕ) – Ενημέρωση για απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΠΕΚΑΓΕΠΕ από 15.03.2019  στο Goethe-Institut Αθηνών


Στις 15.03.2019 πραγματοποιήθηκε στο Goethe-Institut Αθηνών η Έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκάλεσε το Δ.Σ. της ΠΕΚΑΓΕΠΕ (δεύτερη εξ αναβολής συνεδρίαση) με αποκλειστικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης: «Ανοιχτή συζήτηση – διαβούλευση και λήψη αποφάσεων επί των προτάσεων του Δ.Σ. της ΠΕΚΑΓΕΠΕ για την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων του κλάδου σε επίπεδο θεσμικό, κλαδικό, εργασιακό και επιστημονικό».

Κατά τη διάρκεια της ΕΓΣ παρουσιάστηκαν οι προτάσεις του Δ.Σ. για:

A. Το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07
B. Τη βιωσιμότητα του κλάδου ΠΕ07 – Γερμανικής Γλώσσας στο σύνολό του

Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκαν:
• Τα παρατηρούμενα φαινόμενα μη τήρησης της κείμενης νομοθεσίας (π.χ. αναφορικά με ζητήματα συμπλήρωσης ωραρίου, εφημεριών, ανάθεσης εξωδιδακτικών καθηκόντων κλπ.).
• Τα υφιστάμενα κενά νόμου (π.χ. για το θέμα των Εφημεριών στο Ολοήμερο).
• Η άμεση ανάγκη σύστασης Οργανικών Θέσεων κλάδου ΠΕ07 σε περιοχές με υπαρκτά και διαπιστωμένα κενά (π.χ. Γ’ Αθήνας, Ηράκλειο Κρήτης κλπ.).
• Το πάγιο αίτημα της ΠΕΚΑΓΕΠΕ για αναλογική μείωση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών που μετακινούνται σε μεγάλο αριθμό σχολικών μονάδων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο ζήτημα των Υπουργικών Αποφάσεων για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση («Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου» – ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1324/τ.Β΄/26-04-2016 & «Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκρότηση τμημάτων» – ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1171/τ.Β΄/4-4-2017) και συγκεκριμένα στη σημαντική ζημία που επέφεραν και πρόκειται επιπλέον να επιφέρουν στον κλάδο ΠΕ07 και στο εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτόν.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και κατόπιν συνεκτίμησης όλων των δεδομένων καθώς και της σχετικής γνωμοδότησης εκ μέρους των νομικών συμβούλων του Σωματείου, η ΕΓΣ αποφάσισε ομόφωνα να προταχθεί η διεκδίκηση της ανάκλησης των Υ.Α. σε νομικό επίπεδο.

Τονίστηκε ιδιαίτερα η ανάγκη της μαζικής/καθολικής συμμετοχής των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07, τους οποίους και αφορά το ζήτημα, ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη μεγιστοποίηση των πιθανοτήτων επιτυχούς έκβασης της διαδικασίας και τον ορθολογικό επιμερισμό του κόστους.

Ως εκ τούτου καλούνται ΟΛΟΙ οι μόνιμοι και αναπληρωτές (ΑΜΩ – ΑΠΩ) εκπαιδευτικοί Γερμανικής της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να συμβάλουν ενεργά στην προσπάθεια της ΠΕΚΑΓΕΠΕ για διαφύλαξη της βιωσιμότητας του κλάδου, συμπληρώνοντας μέχρι και τη Δευτέρα 08.04.2019 την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα: https://forms.gle/bFbpfT684qidBFUh9 .

Επιπλέον, η ΕΓΣ επικύρωσε την πρόταση του Δ.Σ. της ΠΕΚΑΓΕΠΕ να απευθύνει πρόταση συμμετοχής στην προσπάθεια νομικής διεκδίκησης της ανάκλησης των Υ.Α. και στους Επιστημονικούς Φορείς των επίσης θιγόμενων από τις Υ.Α. εκπαιδευτικών Γαλλικής γλώσσας, στο πλαίσιο της μακροχρόνιας συνεργασίας σε επιστημονικό και κλαδικό επίπεδο και των κοινών αγώνων για τη διαφύλαξη και βελτιστοποίηση του θεσμού της Β’ Ξένης Γλώσσας,

Περαιτέρω πληροφορίες επί της διαδικασίας θα ακολουθήσουν μετά την καταμέτρηση και οριστικοποίηση του αριθμού των δηλωθέντων εκπαιδευτικών, καθώς και των «ζυμώσεων» με τους ως άνω Φορείς.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ