«Πάσχει» η προκήρυξη προϊσταμένων των ΚΕΣΥ;

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔02/10/2018 - 22:35 | Author: Newsroom Ipaidia

Εκδόθηκε από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης η προκήρυξη για τις θέσεις των προϊσταμένων των ΚΕΣΥ (Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης).

Σπύρος Παπαχαρίσης,  Εκπαιδευτικός ΠΕ82-Μηχανολόγων – Β' ειδικότητας ΠΕ70-Δασκάλων compass.mysch.gr

Σύμφωνα με την Αριθμ. Φ.351.1/41/157241/Ε3 (Τεύχος Β’ 4196/25.09.2018) «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)» και τα άρθρα 2,21 και 35 του ν. 4547/2018 (Α’ 102) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» οι Περιφερειακές Διευθύνσεις καλούν τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα των παρακάτω κατηγοριών να υποβάλουν τις αιτήσεις τους:

α) εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.),

β) Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και

γ) εκπαιδευτικών όλων των κλάδων που υπηρετούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Δ.Ε.) με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό)

Και ως προς τις α και β κατηγορίες τα θέματα απόδειξης των τυπικών προσόντων είναι ξεκάθαρα. Όμως για τους εκπαιδευτικούς της γ κατηγορίας, δηλαδή τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων της Δ.Ε. με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό δεν υπάρχει καμία Υπουργική Απόφαση η οποία καθορίζει ποια είναι αυτά παρά το γεγονός ότι στον νόμο 4547/2018 και στο Άρθρο 18, Εξουσιοδοτικές διατάξεις, παρ. 1, περ. ι) προβλέπεται η έκδοση Υπουργικής Απόφασης με την οποία θα καθορίζεται ο τρόπος απόδειξης της εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό για την πλήρωση των θέσεων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 προσωπικού των ΚΕΣΥ.

Έτσι τα υπηρεσιακά Συμβούλια εφόσον η ανωτέρω σχετική Υπουργική Απόφαση δεν εκδοθεί δεν θα είναι σε θέση να κρίνουν τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων της γ. κατηγορίας.

Επισημαίνουμε το γεγονός διότι αφορά σε διαδικασίες (προκηρύξεις) κάλυψης θέσεων προϊσταμένων των νέων δομών και οι οποίες σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε να είναι ακριβείς και ξεκάθαρες εξ αρχής ως προς τα βασικά τους τουλάχιστον σημεία.  • Το ipaidia.gr στο google news

    Τελευταίες Ειδήσεις

    Ειδήσεις και εκτιμήσεις για τις βάσεις 2020    • ideascentral

      europalso