Κενά Α’ φάσης, ΖΕΠ-ΤΥ – Ενεμέρωση από ΠΑΣΑΔ

Α’ φάση

Χτες έφυγε το αίτημα για καταγραφή και αποστολή των κενών απ’ τις Διευθύνσεις στο Υπουργείο με καταληκτική ημερομηνία την 3η Σεπτέμβρη προκειμένου να γίνουν οι προσλήψεις των αναπληρωτών.

ΤΥ

Μιας και στην ίδρυση των ΤΥ (ΖΕΠ) παρατηρούμε καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της διαδικασίας για να είναι και οι 672 πιστώσεις διαθέσιμες στην Α’ φάση κι όχι μέρος αυτών και προκειμένου να μη γίνει διασπορά των προσλήψεων του προγράμματος, βρισκόμαστε σε διαρκή επικοινωνία τόσο με τα αρμόδια τμήματα όσο και με το γραφείο της Υφυπουργού.