Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις τους με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα στο Ενιαίο Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων-Προτάσεων της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών μέχρι τη 10 Ιουνίου 2021.

Μέχρι 10 Ιουνίου θα γίνονται δεκτές αιτήσεις στο για υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες Ρομά, σχετικά με την ενίσχυση της πρόσβασης και τη μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών έχει ανακοινώσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη σύναψη 12 συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο της πράξης «Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες Ρομά για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους», που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Γεώργιο Νικολάου του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, του Πανεπιστημίου Πατρών.

Με την υλοποίηση της πράξης επιδιώκεται πρωτίστως η αντιμετώπιση της εκπαιδευτικής ανισότητας και περιθωριοποίησης αυτής της κοινωνικής ομάδας μέσα από τη βελτίωση των συνθηκών ένταξης και συμμετοχής παιδιών Ρομά στο εκπαιδευτικό σύστημα. Οι δράσεις της πράξης υλοποιούνται μέσω εφαρμογής παιδαγωγικών, διδακτικών, ψυχοκοινωνικών και εμψυχωτικών δραστηριοτήτων και αποσκοπούν στην ενίσχυση της πρόσβασης των παιδιών Ρομά σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, από το νηπιαγωγείο έως και το λύκειο, αλλά και στην ενθάρρυνση νέων Ρομά ή ενηλίκων που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και δομές εκπαίδευσης ή και να επανασυνδεθούν με το εκπαιδευτικό σύστημα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις τους με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα στο Ενιαίο Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων-Προτάσεων της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών μέχρι τη 10 Ιουνίου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην πρόσκληση, η οποία έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το ΕΣΠΑ.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ