: Ακολουθεί κείμενο του εκπαιδευτικού, Γιάννη Καηκελάρη αναφορικά με τις επιδόσεις των υποψηφίων.
Αναλυτικά το κείμενο:
Η διόρθωση των αρχαίων στο μας ολοκληρώθηκε. Εγώ φέτος διόρθωσα μόνο ένα πακέτο και φυσικά αυτά τα 30 γραπτά δεν μπορούν να αποτελέσουν βάση για ασφαλή συμπεράσματα. Ωστόσο στάθηκαν αφορμή για κάποιες σκέψεις, που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας.
Φαίνεται ότι ιδιαίτερα προβλημάτισε τους υποψήφιους το άγνωστο, κάτι αναμενόμενο άλλωστε δεδομένης της δυσκολίας τους θέματος που επελέγη και ειδικά του τμήματος που ζητήθηκε να μεταφραστεί.
Δόθηκε βέβαια η σημασία τριών λέξεων, αλλά αυτό δεν νομίζω ότι ήταν αρκετό. Μάλιστα, κατά τη γνώμη μου, ο όρος «ὠνητή» στο συγκεκριμένο απόσπασμα δεν έχει τη σημασία που δόθηκε (αυτή που μπορεί να αγοραστεί) αλλά σημαίνει «αγορασμένη» και επειδή αναφέρεται (είναι κατηγορούμενο) στο «δύναμις» μπορεί να αποδοθεί ως «μισθοφορική».
Στη Γ2 έχω την αίσθηση ότι μόνο ο πρώτος από τους τρεις λόγους που περιλαμβάνονται στις ενδεικτικές έγινε αντιληπτός από αρκετούς μαθητές. Στη γραμματική και στο συντακτικό παρουσιάζονται αδυναμίες που μάλλον οφείλονται στα συσσωρευμένα από τα προηγούμενα χρόνια κενά των παιδιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πλάγιος λόγος (παρά το προκύψαν πρόβλημα της ταυτοπροσωπίας ή μη) απαντήθηκε ικανοποιητικά από όχι λίγα παιδιά, προφανώς γιατί σ’ αυτόν δίνεται έμφαση στη Γ τάξη.
Σε ό,τι αφορά το γνωστό, φαίνεται ότι θα πάρουν αρκετά από τις αντικειμενικού τύπου ερωτήσεις, από τις ερμηνευτικές όμως όχι όσα θα περίμενε κανείς, καθώς και φέτος δεν πρέπει να έδωσαν τη δέουσα σημασία στα σχόλια του βιβλίου.
Η αίσθησή μου λοιπόν είναι ότι οι επιδόσεις τους θα κυμανθούν σε χαμηλά επίπεδα. Βέβαια μην ξεχνάμε ότι αυτά τα παιδιά τα δύο προηγούμενα χρόνια αντιμετώπισαν τα προβλήματα της καραντίνας και της τηλεκπαίδευσης και δεν έδωσαν ενδοσχολικές εξετάσεις. Εξάλλου φέτος χάθηκαν πολλές ώρες μαθήματος, λόγω της πανδημίας, ενώ η ύλη τους αυξήθηκε υπέρμετρα.
Υ.Γ.: Το πακέτο αυτό ήταν το τελευταίο μου. Συνταξιοδοτούμαι γαρ. Συμπλήρωσα 37 χρόνια στις αίθουσες και 33 στα βαθμολογικά κέντρα. Φεύγω γεμάτος…