: Στις 2 Ιουνίου ανοίγει φέτος η αυλαία των εξετάσεων, ενώ οι αλλάζουν το τοπίο για την εισαγωγή, αφού τα μόρια θα είναι διαφορετικά από τμήμα σε τμήμα.

Tι αλλάζει με τα μόρια

Ένα έντονα αγχωτικό περιβάλλον θα αντιμετωπίσουν οι φετινοί υποψήφιοι στις . Εκτός από το γεγονός ότι έχουν περάσει και τις τρεις τάξεις του λυκείου με συνθήκες πανδημίας και θα εξεταστούν σε αυξημένη ύλη σε σχέση με το 2020 και το 2021.

Εκτός από το σκόπελο και τις ανατροπές που θα προκαλέσει η θεσμοθέτηση της έχουν να υπολογίσουν μία πανδημία «συντελεστών» βαρύτητας των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων καθώς στο σύνολο των 461 τμημάτων έχουν οριστεί συνολικά 5.611 συντελεστές, (χωρίς τους συντελεστές των ειδικών μαθημάτων), καθιστώντας το σύστημα υπολογισμού των μονάδων εξαιρετικά πολύπλοκο.

Πιο συγκεκριμένα, από τις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των μορίων. Μέχρι τώρα όλα τα Τμήματα κάθε πεδίου έχουν δύο μαθήματα βαρύτητας. Δύο μαθήματα, δηλαδή, που ο βαθμός τους πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 1,3 το πρώτο και 0,7 το δεύτερο.

Από τις προσεχείς Πανελλαδικές όλα τα Τμήματα αναγκάστηκαν από το υπουργείο Παιδείας να ορίσουν τους δικούς τους συντελεστές βαρύτητας στα μαθήματα.

Έτσι κάθε υποψήφιος θα συγκεντρώνει διαφορετικά μόρια σε κάθε Τμήμα, ακόμη και στα Τμήματα που έχουν το ίδιο αντικείμενο σπουδών. Μια στοιχειωδώς προσεκτική ματιά στους σχετικούς πίνακες καθιστά ολοφάνερη την ασυνεννοησία ανάμεσα σε Τμήματα με ίδια γνωστικά αντικείμενα.

Άλλα μόρια συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι για τη Νομική Αθήνας και άλλα για τη Νομική Θεσσαλονίκης. Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα αντίστοιχα Πανεπιστημιακά Τμήματα επέλεξαν να αποδώσουν διαφορετικούς συντελεστές στα εξεταζόμενα μαθήματα.

Φιλολογικά τμήματα, τμήματα Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Ιστορίας κ.α. εμφανίζουν σοβαρές αποκλίσεις στους ανά μάθημα συντελεστές.