: Μια ανάσα πριν τις εξετάσεις είναι οι φετινοί υποψήφιοι, που έμειναν φέτος μακριά από τα θρανία για αρκετό διάστημα.

Οι αλλαγές στις

Οι υποψήφιοι των φετινών εξετάσεων έχουν να βρουν μπροστά τους, δυο πάρα πολύ σημαντικές αλλαγές. Η πρώτη έχει να κάνει με την ως προϋπόθεση για να ανοίξουν τις πύλες των τμημάτων της ανώτατης εκπαίδευσης ενώ την ίδια στιγμή αναμένεται να υπάρξει ανακατανομή των εισακτέων μεταξύ κεντρικών και περιφερειακών τμημάτων.

Όσον αφορά τον αριθμό θα ανακοινωθεί στις 15 Απριλίου, δεν αναμένεται να υπάρξει μεγάλη διαφοροποίηση σε σχέση με πέρυσι, ωστόσο θα υπάρξουν αλλαγές όσο αφορά στην κατανομή τους στα τμήματα των

Η που θα εφαρμοστεί φέτος για πρώτη φορά, αναμένεται να αφήσει εκτός τμημάτων της ανώτατης εκπαίδευσης χιλιάδες υποψηφίους και την ίδια στιγμή πολλές κενές θέσεις σε κάποια περιφερειακά ιδρύματα που με μέχρι πρότινος είχαν χαμηλές βάσεις εισαγωγής.

Στις , Αστυνομικές και οι Σχολές Πυροσβεστικής, Λιμενικού και Τουριστικής εκπαίδευσης καθορίστηκαν πρώτα τα ποσοστά των συντελεστών των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων.

Πανελλήνιες 2021: Τι θα ισχύσει

Στις Στρατιωτικές σχολές όπως είναι φυσικό, τα υψηλόβαθμα τμήματα τους όρισαν τον ανώτατο συντελεστή για την διαμόρφωση της βάσης εισαγωγής τους (δηλαδή το 1,20), ενώ τα τμήματα Τουριστικής εκπαίδευσης στον χαμηλότερο (0,80).

Το χαμηλότερο συντελεστή επέλεξαν και τα τμήματα και οι σχολές Πλοιάρχων, ενώ το 0.90 επέλεξε το Λιμενικό.

Όπως είναι γνωστό, η  ορίζεται για κάθε τμήμα ΑΕΙ ως ποσοστό του μέσου όρου των επιδόσεων όλων των υποψηφίων στο σύνολο των μαθημάτων (Μ1, Μ2, Μ3, Μ4) του επιστημονικού πεδίου που ανήκει το τμήμα, όπως αυτός θα διαμορφωθεί από τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις.

Έτσι, αν η μέση επίδοση των μαθητών σε ένα επιστημονικό πεδίο είναι το 10, τότε η τελικά βάση εισαγωγής για εισαγωγή στα προγράμματα του, θα πολλαπλασιαστεί επί τον συντελεστή που έχει θέση το τμήμα