: Η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων έχει γίνει δέκτης του αιτήματος πολλών μαθητών και των γονέων τους σχετικά με την ένταξη των Αστυνομικών Σχολών, των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και των Σχολών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και στο 3ο (Επιστημών Υγείας & Ζωής) για το Δελτίο των υποψηφίων των Πανελληνίων Εξετάσεων του 2020.

Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων

Μέχρι σήμερα (ΦΕΚ 1907/τ. Β΄/28-5-2019 αλλά και όλα τα παλαιότερα σχετικά ΦΕΚ) οι παραπάνω Σχολές εντάσσονταν σε όλα τα υπόλοιπα Επιστημονικά Πεδία (1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, 2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες και 4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική) εκτός από το 3ο. Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου που ακολουθούσαν την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών ανάλογα με το αν θα εξετάζονταν σε Μαθηματικά ή/και Βιολογία είχαν πρόσβαση στις Σχολές του 2ου ή/και του 3ου Επιστημονικού Πεδίου, συνεπώς είχαν δυνατότητα πρόσβασης στις Αστυνομικές/Πυροσβεστικές/ Λιμενικές Σχολές.

Από το σχολικό έτος 2019-2020, σύμφωνα με τις αλλαγές που επέφερε ο Ν. 4610 (ΦΕΚ 70/τ. Α΄/7-5-2019) οι μαθητές κάθε Ομάδας Προσανατολισμού θα εξετάζονται αυστηρά σε 4 μαθήματα και θα έχουν πρόσβαση στις Σχολές μόνο του αντίστοιχου Επιστημονικού Πεδίου. Συνεπώς, οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας θα έχουν πρόσβαση μόνο στις Σχολές του 3ου Επιστημονικού Πεδίου και θα είναι οι μόνοι μαθητές που δε θα μπορούν να διαγωνιστούν για τις Αστυνομικές/Πυροσβεστικές/Λιμενικές Σχολές.

Είναι προφανές ότι αυτή η διάκριση δεν στηρίζεται σε καμία παιδαγωγική ή επιστημονική αρχή και παραβιάζει τις Συνταγματικές Αρχές της Ισότητας και της Ισονομίας. Η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων αφουγκραζόμενη την αγωνία και το δίκαιο αίτημα των μαθητών-υποψηφίων του 3ου Επιστημονικού Πεδίου και των οικογενειών τους, απευθύνθηκε επανειλημμένως στο Υπουργείο Παιδείας και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με το συγκεκριμένο αίτημα χωρίς να συναντήσει μέχρι στιγμής ανταπόκριση.

Με το παρόν Δελτίο Τύπου ενημερώνουμε την εκπαιδευτική κοινότητα για την διακριτική μεταχείριση που υφίσταται μια σημαντική μερίδα μαθητών και καλούμε ξανά το Υπουργείο Παιδείας να εντάξει άμεσα τις Αστυνομικές/Πυροσβεστικές/Λιμενικές Σχολές και στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο για τους υποψηφίους των Πανελληνίων Εξετάσεων του 2020.