Στην προκήρυξη για τις τονίζεται ότι ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων καθορίζεται σε 730, ενώ το «εισιτήριο» για τη θα λάβουν 70 υποψήφιοι.

Την προκήρυξη για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων, μέσα από τις , δημοσιοποίησε το αρχηγείο της Ελληνικής .

Σύμφωνα με την προκήρυξη του αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για τις η προθεσμία για την υποβολή των των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Αστυνομικών Σχολών λήγει στις 12 Ιουνίου 2020 και ώρα 15:00.

Υπενθυμίζεται ότι στις δεν θα ισχύσουν συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων, με συνέπεια να υπολογίζονται με διαφορετικό τρόπο τα μόρια που αντιστοιχούν σε κάθε μονάδα.

Η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των του ΥΠΑΙΘ είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας: .