: Μία ακόμα επιστολή έλαβε και δημοσιεύει το από γονείς υποψηφίων με παλαιό σύστημα σχετικά με το σύστημα εισαγωγής και ειδικότερα το ποσοστό των εισακτέων καθώς και για τις . Δείτε αναλυτικά:

Κυρία ! Επιλεχθήκατε με ισχυρή εντολή του λαού για να εκπροσωπείτε τον λαό και όχι για να αποφασίζετε και να διαταζετε!

Ο ρόλος σας είναι ρόλος δημιουργίας λύσεων υπέρ του εκπαιδευτικού συστήματος και των άμεσα ενδιαφερομένων και όχι ρόλος προστασίας συγκεκριμένων συμφερόντων.

Υπάρχουν 2 βασικά θέματα που πρέπει να λύσετε άμεσα γιατί η δουλεια σας είναι απλά η συνεργασία και η προστασία των συμφερόντων παιδιών κ γονέων!

Περιμένουμε άμεση λύση για το θέμα που έχει προκύψει με το τρίτο πεδίο του παλαιού συστήματος και τον τομέα υγείας και πρόνοιας του ΕΠΑΛ.

Πανελλήνιες 2020: Πώς μπορούν οι υποψήφιοι να διαχειριστούν το άγχος

Διορθώστε άμεσα το ποσοστό των εισακτεων και στις 2 ομάδες γιατί όταν βγουν οι θα είναι πλήρως αδικημένοι οι γονείς και τα παιδιά!

Τα πανεπιστήμια ανήκουν στον λαό και όχι στα χέρια των λίγων. Για τα Γελ υπάρχει ΦΕΚ για την ποσόστωση και για τα Επαλ να διορθωθεί η αδικία με το 10% σε πρώην ΤΕΙ και να γίνει 20% όπως ήταν πάντα!

Αρκετά λειτουργούμε αυθαίρετα εις βάρος παιδιών και γονιών που ξοδεύουν όλες τους τις υλικές και ψυχικές τους δυνάμεις!Ζητάμε Λύση Εδώ και Τώρα!
Γονείς υποψηφίων με παλαιό σύστημα Γελ και υγείας Πρόνοιας ΕΠΑΛ