Πρόβλημα φαίνεται ότι προκύπτει στα θέματα στις . Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων η ΚΕΕ έστειλε στα βαθμολιογικά κέντρα  απάντηση που δεν προκύπτει από το σχολικό βιβλίο

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΕΒ:

«Ανάκληση οδηγίας βαθμολόγησης Βιολογίας Προσανατολισμού Ημερησίου και Εσπερινού ΓΕΛ με το Νέο Σύστημα»

 

Η Επιτροπή Παιδείας της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων διαμαρτύρεται εντόνως για την απαράδεκτη οδηγία της Κ.Ε.Ε. που έφτασε χθες ( Δευτέρα 22/06/2020) το μεσημέρι στα Βαθμολογικά Κέντρα όλης της χώρας και η οποία αφορούσε τις ενδεικτικές απαντήσεις του Θέματος Β5 της Βιολογίας Προσανατολισμού Ημερήσιου και Εσπερινού ΓΕΛ με το ΝΕΟ σύστημα.Ειδικότερα η διαμαρτυρία μας αφορά την οδηγία για το ερώτημα:«B5.Να αναφέρετε ποιες περιοχές του DNA ενός προκαρυωτικού κυττάρου μεταγράφονται, αλλά δεν μεταφράζονται σε αμινοξέα» στην οποία αναφέρεται ότι μπορεί να ληφθεί ως σωστή απάντηση, μεταξύ των υπόλοιπων σωστών απαντήσεων που αναγράφονται, και η απάντηση: «ε.πρωταρχικά τμήματα RNA (κατά την αντιγραφή του DNA)».

Η επιλογή αυτή δεν προκύπτει από πουθενά από το σχολικό βιβλίο. Σύμφωνα με το σχολικό βιβλίο, τα πρωταρχικά τμήματα είναι τμήματα (νουκλεοτίδια) RNA που συντίθενται απέναντι από τα νουκλεοτίδια DNA στις θέσεις έναρξης αντιγραφής κατά την αντιγραφή του DNA. Δεν είναι αποτέλεσμα μεταγραφής γονιδιώματος, για την ακρίβεια δεν προκύπτει πουθενά από το σχολικό βιβλίο ότι μεταγραφή είναι οποιαδήποτε σύνθεση RΝΑ.

Αντιθέτως ως μεταγραφή αναφέρεται μόνοη σύνθεση RNA κατά την γονιδιακή έκφραση. Κατά συνέπεια δεν είναι δυνατό να γίνει αποδεκτή σε αυτό το ερώτημα η αυτή ως σωστή.Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι οι είναι βασισμένες σε μια συγκεκριμένη ύλη με συγκεκριμένα σχολικά εγχειρίδια και όχι διαγωνισμός γενικών γνώσεων Βιολογίας.

Επιπλέον, εάν υιοθετηθεί οδηγεί σε κατάφωρη αδικία των μαθητών/τριων που εξετάστηκαν προφορικά και για τους/τις οποίους/οίες δεν υπήρχε η σχετική οδηγία στις ενδεικτικές λύσεις της Κ.Ε.Ε. προς τα ειδικά βαθμολογικά κέντρα.Ζητάμε την άμεση ανάκληση της οδηγίας.

Είναι το λιγότερο που μπορεί να κάνει η ΚΕΕ εάν επιθυμεί να διαφυλάξει το κύρος της, αλλά και το κύρος του μαθήματος της Βιολογίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Πανελλήνιες 2020: Λιποθύμησε καθηγήτρια στην Πάτρα