| Περισσότεροι από 75.000 υποψήφιοι των φετινών θα πάρουν το «εισιτήριο» για τα πανεπιστήµια, ενώ µέσα στην εβδοµάδα αναµένεται να ανακοινωθεί ο ακριβής αριθµός τους

Aυξηµένος θα είναι φέτος ο αριθµός των στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα () της χώρας, ο οποίος αναµένεται να ανακοινωθεί έως το τέλος της εβδοµάδας, ενώ τος έβαλε φουλ τις µηχανές µε στόχο την άψογη διοργάνωση των Εξετάσεων.

Για τη φετινή χρονιά όλες οι θέσεις εισακτέων αφορούν στα πανεπιστήµια, αφού τα ΤΕΙ καταργήθηκαν, κάτι που θα δώσει ελπίδες σε περισσότερα παιδιά τα οποία προετοιµάζονται για τις Εξετάσεις του Ιουνίου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο αριθµός των εισακτέων για το 2019 θα ξεπεράσει κατά πολύ τους 75.000 αφού, όπως φαίνεται, τα τελευταία δύο χρόνια το υπουργείο Παιδείας ακολουθεί την τακτική αύξησης των θέσεων στα ιδρύµατα, σύμφωνα με το Έθνος.

Πέρυσι ο αριθµός των εισακτέων αυξήθηκε κατά 3.966 συγκριτικά µε το 2017, φτάνοντας στους 74.692 και, όπως δείχνουν όλα, το ίδιο θα συµβεί και φέτος προς µεγάλη χαρά βέβαια των υποψηφίων. Ιδιαίτερα σηµαντική παράµετρος είναι η κατανοµή των θέσεων, για την οποία προς το παρόν δεν υπάρχουν συγκεκριµένες λεπτοµέρειες. Για παράδειγµα, πέρυσι ο αριθµός εισακτέων αυξήθηκε κατά 12,5% σε συγκεκριµένα τµήµατα των ΤΕΙ, όπως αυτά των Πληροφορικής, Τουριστικών, Γεωπονίας, Φυσιοθεραπείας, Εργοθεραπείας και άλλων, ενώ στα υπόλοιπα Τµήµατα έµεινε ίδιος µε το 2017.

Πέρυσι στα πανεπιστήµια έµεινε σταθερός ο αριθµός εισακτέων στις Ιατρικές , ενώ µειώθηκε στις Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες. Αντιθέτως, αυξήθηκε ο αριθµός εισακτέων κατά 6% στα υπόλοιπα τµήµατα, ενώ σε συγκεκριµένα (Ναυτιλιακά, Πληροφορικής, Τουριστικά, Ψυχολογίας, Γεωπονίας, Χηµείας κ.ά.) αυξήθηκε κατά 12,5%. Η φετινή είναι ιδιαίτερη χρονιά λόγω της κατάργησης των ΤΕΙ και είναι πολύ σηµαντικό να ενηµερωθούν οι υποψήφιοι σε ποιες σχολές θα δοθούν περισσότερες θέσεις από το υπουργείο Παιδείας, καθώς και αυτός είναι ένας σηµαντικός παράγοντας για τις επιλογές των παιδιών στο .

Οδηγίες στους επιτηρητές

Στο µεταξύ, οι αρµόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας προχωρούν µε ταχύτατους ρυθµούς όλες τις διαδικασίες, προκειµένου η έναρξη των εξετάσεων να γίνει χωρίς κανένα πρόβληµα. Ηδη καθορίστηκαν τα εξεταστικά κέντρα σε όλη τη χώρα, ενώ δόθηκαν και οι οδηγίες προς τους επιτηρητές των Πανελλαδικών Εξετάσεων µε την προτροπή να επιδείξουν «αίσθηµα ευθύνης πέραν του συνηθισµένου, λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη διαφύλαξης του κύρους, της αξιοπιστίας και του αδιάβλητου της διεξαγωγής των εξετάσεων».

Οι επιτηρητές οφείλουν να συµπεριφέρονται κατά τρόπο που δεν θα δηµιουργεί πρόβληµα στους εξεταζόµενους αλλά και να ελέγχουν κατά τον αυστηρότερο τρόπο την πιθανότητα αντιγραφής ή συνεργασίας.

Οι επιτηρητές οι οποίοι καλούνται να φέρουν εις πέρας ένα δύσκολο έργο δέχονται και οι ίδιοι πολλές απαγορεύσεις όπως: να φέρουν µαζί τους κινητό τηλέφωνο , να παρέχουν οποιαδήποτε διευκρίνιση, πληροφορία ή επεξήγηση στους εξεταζόµενους εκτός των οδηγιών, διευκρινίσεων ή πληροφοριών που διαβιβάζονται σε αυτούς από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων διά των Λυκειακών Επιτροπών, τις οποίες διανέµουν ή ανακοινώνουν στους εξεταζόµενους, χωρίς να προβαίνουν σε δικές τους διευκρινίσεις. Χθες το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε και τις ηµεροµηνίες για την υγειονοµική εξέταση και την πρακτική δοκιµασία (αγωνίσµατα) των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ (Γυµναστικές Ακαδηµίες), που θα διεξαχθούν από την Τρίτη 18 Ιουνίου µέχρι και την Παρασκευή 28 Ιουνίου.