| Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι των για τις αλλαγές σε και τµήµατα

Στην τελική ευθεία βρίσκεται το υπουργείο Παιδείας για την ολοκλήρωση των αλλαγών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και τη συγχώνευση όλων των µε πανεπιστήµια. Αυτές τις ηµέρες και παράλληλα με την προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις γίνονται απανωτές διαβουλεύσεις, κυρίως όσον αφορά στα ιδρύµατα της Πελοποννήσου, αφού µόνο αυτά απέµειναν εκτός… γάµου µε κάποιο πανεπιστήµιο.

Δείτε τις τελευταίες από την Ελλάδα για την Παιδεία και τα νέα της επικαιρότητας στο

Με δεδοµένο ότι υπάρχουν αντιδράσεις και προβληµατισµοί από την πανεπιστηµιακή κοινότητα, το υπουργείο Παιδείας αναζητά λύσεις και προτάσεις οι οποίες αφορούν στην κατάργηση των ΤΕΙ Πελοποννήσου και ∆υτικής Ελλάδας και τη συγχώνευσή τους µε τα πανεπιστήµια τα οποία εδρεύουν στην Πελοπόννησο. Το υπουργείο Παιδείας θέλει -αν είναι δυνατόν ακόµη και αυτή την εβδοµάδα- να οριστικοποιηθούν οι συγχωνεύσεις µε τις λιγότερες αντιδράσεις, κάτι το οποίο φαίνεται ότι θα πετύχει. Συνεπώς, τις επόµενες µέρες θα ανακοινωθεί η κατάργηση του ΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας, το οποίο θα «κοπεί» σε δύο κοµµάτια και έτσι ορισµένα τµήµατα θα συγχωνευθούν µε το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου και άλλα µε το Πανεπιστήµιο της Πάτρας, σύμφωνα με το Έθνος.

Το ΤΕΙ Πελοποννήσου επίσης θα καταργηθεί και θα ενταχθεί αποκλειστικά στο Πελοποννήσου, ενώ και στις δύο περιπτώσεις τα ιδρύµατα θα ενισχυθούν µε νέα . Ιδιαίτερα το ΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας είναι ένα µεγάλο ίδρυµα, καθώς έχει 4 σχολές και συνολικά 19 τµήµατα, ενώ είναι διασκορπισµένο σε Πάτρα, Μεσολόγγι, Ναύπακτο, Πύργο, Αµαλιάδα και Αίγιο. Μαζί µε τα ιδρύµατα της Πελοποννήσου θα οριστικοποιηθεί και η µετατροπή του ΤΕΙ της Κρήτης σε πανεπιστήµιο, καθώς τα δύο ιδρύµατα του νησιού (πανεπιστήµιο και Πολυτεχνείο) αρνήθηκαν να ενωθούν µε το ΤΕΙ.

Δείτε τις τελευταίες από την Ελλάδα για την Παιδεία και τα νέα της επικαιρότητας στο

Αφού οριστικοποιηθούν τα παραπάνω σχέδια του υπουργείου Παιδείας, θα τεθούν σε διαβούλευση και στη συνέχεια θα ενταχθούν σε πολυνοµοσχέδιο το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή. Στόχος είναι και αυτές οι αλλαγές να εισαχθούν στο δελτίο του 2019, ώστε οι φετινοί υποψήφιοι για την εισαγωγή στα ΑΕΙ να έχουν στη διάθεσή τους όλα τα τµήµατα.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η φετινή φυσιογνωµία των ιδρυµάτων της ανώτατης εκπαίδευσης σε τίποτα δεν θα µοιάζει µε το παρελθόν. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο οι µαθητές που φοιτούν τώρα στη Γ’ Λυκείου πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές τις αλλαγές, καθώς είναι εξαιρετικά σηµαντικές. Αυτήν τη στιγµή τα παιδιά της τελευταίας τάξης του λυκείου δεν έχουν µπροστά τους ολοκληρωµένη την εικόνα των ΑΕΙ, όπως διαµορφώθηκε από την κατάργηση όλων των ΤΕΙ, και καλό θα ήταν το επόµενο διάστηµα, παράλληλα µε το διάβασµα, να αναζητούν και σχετική ενηµέρωση.

Δείτε τις τελευταίες από την Ελλάδα για την Παιδεία και τα νέα της επικαιρότητας στο

Στο του 2019 θα έχουµε την κατάργηση όλων των ΤΕΙ, µαζί µε την κατάργηση πολλών τµηµάτων και την ταυτόχρονη εµφάνιση άλλων σε πάρα πολλές πόλεις. Σηµαντικό είναι επίσης και το γεγονός ότι αρκετά τµήµατα δεν θα λειτουργήσουν από το ερχόµενο ακαδηµαϊκό έτος, γεγονός το οποίο οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν υπόψη τους προκειµένου να κάνουν τις επιλογές τους