| ΕΠΑΛ| Διευκρινίσεις στη διδακτέα-εξεταστέα ύλη των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων «Υγιεινή» και «Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ» της Γ ́ τάξης Ημερήσιων και Δ ́ τάξης Εσπερινών για το σχ. έτος 2018-2019, εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας.

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής υπουργικής απόφασης και σε απάντηση ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και αφορούν στην ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων «ΥΓΙΕΙΝΗ» και «ΑΝΑΤΟΜΙΑ – ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ» της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. των ειδικοτήτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας για το σχολικό έτος 2018-19: Α) Για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «ΥΓΙΕΙΝΗ», σας αποστέλλουμε διευκρινίσεις που αφορούν την ενότητα 5.1 Υγιεινή του Περιβάλλοντος του κεφαλαίου 5 «ΥΓΙΕΙΝΗ» (σελ. 52966).

Δείτε τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα για την Παιδεία και τα νέα της επικαιρότητας στο ipaideia.gr
Συγκεκριμένα:

Α. Ατμοσφαιρικός αέρας (σελ. 51): Ονομαστικά η χημική σύσταση Διδάσκεται και εξετάζεται μόνο η πρώτη παράγραφος: «Η ατμόσφαιρα …… στον εισπνεόμενο αέρα».

Διδάσκεται και εξετάζεται μόνο η πρώτη παράγραφος: «Η ατμόσφαιρα …… στον εισπνεόμενο αέρα». Ζ. Ατμοσφαιρική ρύπανση (σελ. 55-59) Στην διδακτέα – εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται οι σελίδες 55 και 56 και από τις σελίδες 57 έως 58, μόνο ονομαστικά οι κυριότεροι ρύποι: 1. Διοξείδιο του Θείου SO2 , 2. Μονοξείδιο του Άνθρακα CO,

3. Διοξείδιο του Άνθρακα CO2 , 4. Υδρογονάνθρακες, 5. Όζον O3, 6. Ατμοσφαιρικά σωματίδια. Η παράγραφος «Είναι βέβαιο ότι ……… περιοδοντικών νοσημάτων», στη σελίδα 59, δεν περιλαμβάνεται στην διδακτέα – εξεταστέα ύλη. Β) Για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «ΑΝΑΤΟΜΙΑ – ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ», σας υπενθυμίζουμε την υπ.αριθ. Φ6/215191/Δ4/07.12.2017 εγκύκλιο στην οποία, σε συνέχεια σχετικών εισηγήσεων του ΙΕΠ (Πράξεις 12/31-03-2016, 11/09-03-2017 και 47/16-11-2017 Δ.Σ. Ι.Ε.Π.), περιλαμβάνεται πίνακας με παροράματα του διδακτικού βιβλίου «Ανατομία Φυσιολογία» (Β΄ τάξης 1ου κύκλου TEE, συγγραφείς: Τ. Παπαδόπουλος, Ε. Ρίζου, Μ. Διαμαντοπούλου, Π. Μαρκαντωνάκης, εκδ. ΙΤΥΕ «Διόφαντος»).

Δείτε τις σχετικές διευκρινίσεις  εδώ.

Πανελλήνιες 2019: Ιατρική, Νομική «σαρώνουν» τα μηχανογραφικά 2019

Πανελλήνιες 2019: Τι αλλάζει στα εξεταζόμενα μαθήματα

Πανελλήνιες 2019: Διδακτέα ύλη ΕΠΑΛ Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων