– Στον πρόσφατο Νόμο 4521/2018 με τον οποίο ιδρύθηκε το και σύμφωνα με διάταξη του άρθρου 28, ορίζεται ότι οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ., μπορούν να εισαχθούν στα πανεπιστήμια σε ποσοστό έναντι του 1% που ίσχυσε το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος. Με το ίδιο άρθρο το ποσοστό προσαυξάνεται κατά 5% δηλ. σύνολο στο ΠΔΑ μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019.

Κωνσταντίνος Αδριανουπολίτης

Εκπαιδευτικός – Ερευνητής

Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Τ.Ε.Κ.

Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε απαραίτητη διότι το ποσοστό 20% καταργήθηκε στα δύο πρώην ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά τα οποία αποτελούν πλέον το νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και ο αριθμός των εισαγόμενων θα ήταν πολύ μικρότερος.

Για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019 θα αυξηθούν οι απόφοιτοι οι οποίοι θα εισαχθούν στα ΑΕΙ, διότι τα ΤΕΙ εκτός Αττικής διατηρούν το ποσοστό 20% και τα πανεπιστήμια  εκτός του ΠΔΑ θα δεχθούν 5% αντί του 1% που ίσχυσε πέρυσι. Στην Αττική η ΑΣΠΑΙΤΕ διατηρεί το 20% διότι δεν μετεξελίχθηκε σε πανεπιστήμιο.

Οι αλλαγές αυτές φαίνεται ότι κινούνται προς τη θετική κατεύθυνση διότι εφόσον η ζήτηση για σπουδές στην Ανώτατη Εκπαίδευση παραμένει αμείωτη το εκπαιδευτικό μας σύστημα οφείλει να διευρύνει την διέξοδο των ΕΠΑ.Λ.  προς τα ΑΕΙ. Αυτό υπαγορεύεται και από το γεγονός ότι το ΕΠΑ.Λ. ως σχολείο δίνει τη δυνατότητα συνέχισης σπουδών με Απολυτήριο Λυκείου ισότιμου   του ΓΕ.Λ. και διέξοδο στην εργασία με Πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 4.

Να τονιστεί ότι οι όποιες εύστοχες βελτιωτικές κινήσεις γίνονται για το σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), σε ότι αφορά τη συνέχιση σπουδών,  δεν θα ήταν ουσιαστικές εάν προηγουμένως δεν είχε ιδρυθεί η Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, και δεν είχε τοποθετηθεί σε θέση αρμόδιου Υφυπουργού πρώην καθηγητής ΕΠΑ.Λ.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν βέβαια, οι δεσμεύσεις της χώρας από το 3ο μνημόνιο οι οποίες αποτέλεσαν προαπαιτούμενα για την 3η αξιολόγηση , και όριζαν «εκσυγχρονισμό και επέκταση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, θέσπιση πλαισίου ποιότητας για ΕΕΚ/Μαθητεία» κ.λ.π. όπως και οι δεσμεύσεις από το συμπληρωματικό μνημόνιο (Μάιος 2017) για «διευκόλυνση της πρόσβασης των σπουδαστών ΕΕΚ στα πανεπιστήμια».

Εάν δεν είχαν συμβεί αυτά που προαναφέραμε ίσως οι αλλαγές αυτές δεν θα είχαν θεσμοθετηθεί, διότι ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν και παραμένει το «Ενιαίο Λύκειο θεωρίας και πράξης» και η κατάργηση των ΕΠΑ.Λ. από τη λυκειακή βαθμίδα.

Η επιτυχία όλων αυτών των προσπαθειών-αλλαγών για την βελτίωση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης δεν έχει βέβαια κριθεί ακόμη διότι:

Μέχρι σήμερα το ΕΠΑ.Λ. θεωρείται σχολείο Β΄ κατηγορίας το οποίο επιλέγει μικρός αριθμός μαθητών και παρά το γεγονός ότι συνεχίζεται η οικονομική κρίση και η ανεργία των νέων βρίσκεται στα ύψη  εν τούτοις οι μαθητές, αντίθετα με το γνωστό σύνθημα «επιλέγω ΕΠΑ.Λ.», επιλέγουν ΓΕ.Λ.

Δεν φαίνεται να έχει γίνει αντιληπτό στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΕΘ ότι η κατάσταση δεν πρόκειται να βελτιωθεί εάν καταβάλλεται προσπάθεια να γίνει το Επαγγελματικό Λύκειο  ελκυστικό σχολείο, χωρίς να γίνουν βαθιές τομές στο Γενικό Λύκειο.

Η μη εφαρμογή μιας αναβαθμισμένης τράπεζας θεμάτων, η οποία περιλαμβάνεται στα πορίσματα του εθνικού διαλόγου για την παιδεία, και η μη εφαρμογή της εξαγγελίας του υπουργού για τη βάση του 10 αποτελούν τροχοπέδη στην όλη προσπάθεια.

Στην ομιλία του ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο Αιγάλεω (12/3/2018) ανακοίνωσε ότι στα ΑΕΙ μπορούν να λειτουργούν «διετή προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης για αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων».

Η εξαγγελία του πρωθυπουργού είναι ταυτόσημη με το άρθρο 8 του Ν. 4521/2018.

Στην ίδια εκδήλωση του Αιγάλεω ο υπουργός Κώστας Γαβρόγλου αναφέρθηκε στα ίδια προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και δήλωσε ότι «τα παιδιά που τελειώνουν τα Επαγγελματικά Λύκεια θα έχουν μία προνομιακή πρόσβαση σε αυτά τα Διετή ».

Τι σημαίνει προνομιακή πρόσβαση, κάτι το οποίο δεν αναφέρεται πουθενά στο Νόμο, και ποιοι θα είναι οι υπόλοιποι οι οποίοι δεν θα έχουν προνομιακή πρόσβαση;

Γιατί εάν υπάρχει  πολιτική βούληση στα προγράμματα αυτά, στα ΚΕΕ, να έχουν πρόσβαση και κάποιοι άλλοι, δεν αποτυπώθηκε αυτό στο Νόμο;

Στην εκδήλωση του Αιγάλεω αναφέρθηκε από τον πρωθυπουργό ότι  «έχουν ολοκληρωθεί οι διεργασίες ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το ΤΕΙ Ηπείρου και σε λίγες μέρες θα δημοσιοποιηθεί το αντίστοιχο σχέδιο νόμου».

Επίσης αναφέρθηκε από τον υπουργό ότι «έχουμε αρχίσει διεργασίες συνεργειών ανάμεσα στα και τα μας. Έτσι λοιπόν, έχουμε αποφάσεις ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Ιονίου και στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και στο ΤΕΙ Ηπείρου, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο ΤΕΙ Θεσσαλίας μαζί με το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, κτλ.

Με βάση τις δηλώσεις αυτές βαδίζουμε σε συνενώσεις ΤΕΙ και πανεπιστημίων.

Εκτιμούμε ότι η διάταξη η οποία θα εφαρμοστεί στο πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για εισαγωγή 10% των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ., θα πρέπει να ισχύσει και σε όλα τα νέα πανεπιστήμια τα οποία θα δημιουργηθούν και το ποσοστό αυτό να ισχύει συνεχώς.

Με τον τρόπο αυτό θα διευκολυνθεί η πρόσβαση μεγαλύτερου αριθμού σπουδαστών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), στα πανεπιστήμια, γεγονός το οποίο με τη σειρά του θα προκαλέσει και αύξηση των μαθητών στα ΕΠΑ.Λ.

Η αύξηση  αυτή είναι απαραίτητη για λόγους κοινωνικούς, αναπτυξιακούς, περιορισμού της διαρθρωτικής ανεργίας των νέων κ.λ.π..

Τα μέτρα για την αύξηση και τον εκσυγχρονισμό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης θα έπρεπε να τα έχουμε λάβει ως χώρα από χρόνια και όχι να μας επιβάλλονται από άλλους.

Είναι ευχής έργο να επιτύχει η επιχειρούμενη στροφή προς την Επαγγελματική Εκπαίδευση, να περιοριστεί το brain drain το οποίο διαλύει οικογένειες και να περιοριστεί η μάστιγα της παραπαιδείας η οποία προκαλεί οικονομική αφαίμαξη στους γονείς.

Ίδωμεν.