: Νέα θα μπορούν να επιλέξουν οι στο . Υπάρχουν ορισμένες αλλαγές, όπως:

Δ. Σπαθάρας

1) Καταργείται το Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων).

2) Ιδρύονται νέα τμήματα που είναι:

Τουριστικών Σπουδών (Πανεπιστήμιο Πειραιώς).

Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Πανεπιστήμιο Αιγαίου).

Σχολή Μόνιμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ).

 

1)       3) Μετονομάζεται το Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (ΕΚΠΑ) σε Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών.

 

2)       4) Στο μηχανογραφικό οι υποψήφιοι θα βρουν Τμήματα που είχαν καταργηθεί και επανέρχονται όπως:

Κοινωνικής Εργασίας (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας).

Αρχιτεκτονικής Τοπίου (ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης).

Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (ΤΕΙ Θεσσαλίας).

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής-Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων (ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας).

Οπτικής και Οπτομετρίας (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας).

Λογοθεραπείας (ΤΕΙ Πελοποννήσου).

Εμπορίας και Διαφήμισης (ΤΕΙ Αθήνας).

Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας).

Διεθνούς Εμπορίου (ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας).

Οι παραπάνω αλλαγές έχουν δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 524/21-2-2017 και στο ΦΕΚ 678/6-3-2017

 

Μετά τις τελευταίες αλλαγές, οι σχολές και τα τμήματα του κατανέμονται ως εξής:

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε πληροφορίες για όλες τις σχολές και τα τμήματα, ανά επιστημονικό πεδίο, του μηχανογραφικού δελτίου 2017. Για κάθε σχολή ή τμήμα υπάρχει μια υπερσύνδεση με την αντίστοιχη επίσημη ιστοσελίδα για άμεση ενημέρωση.

Στον επόμενο σύνδεσμο θα βρείτε ένα χρήσιμο εργαλείο για να υπολογίσετε τα μόρια των .

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ