: Σημαντικό εύρος της εξεταστέας ύλης κάλυπταν τα φετινά των εξετάσεων στην σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων.

Συγκεκριμένα αναφέρει: 1. Οι ερωτήσεις καλύπτουν σημαντικό εύρος της εξεταστέας ύλης και ορισμένες επαναλαμβάνονται σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. 2.Σχετικά με το θέμα Γ1, που αναφέρεται στις πηγές, ο μαθητής μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία των πηγών και αυτά του εγχειριδίου για να απαντήσει. 3.Σχετικά με το θέμα Δ1, ο μαθητής πρέπει να χρησιμοποιήσει συνδυαστική και συνθετική μέθοδο για να επεξεργαστεί τις γνώσεις που του παρέχει το βιβλίο και οι πηγές καθώς και να γνωρίζει τα γεγονότα.

 

Από την Π.Ε.Φ.