: Θερινά τμήματα των μαθητών της Γ΄ Λυκείου για τις του εκπαιδευτικού έτους 2017-18, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, πρόκειται να λειτουργήσει ο στο Κοινωνικό Πνευματικό Κέντρο «Πορτοκαλιάν».

Τα μαθήματα, που απευθύνονται σε μαθητές όλων των ομάδων προσανατολισμού των Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑΛ, θα ξεκινήσουν στις 19 Ιουνίου και θα ολοκληρωθούν στις 21 Ιουλίου 2017, με τη συμμετοχή εθελοντών εκπαιδευτικών.

Οι συμμετοχής των εκπαιδευτικών και των μαθητών μπορούν να κατατίθενται από την Δευτέρα 15 Μαΐου έως την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από τις 14.00 έως τις 21.00, στο Κέντρο «Πορτοκαλιάν» (Σπάρτης 6Α).

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310-848734, από τις 14.00 έως τις 20.00 (κ. Δημοσθένης Ευαγγελίου).