Έχει ιδιαίτερη σημασία κατά τη διαπραγμάτευση των εννοιών, φαινομένων και διαδικασιών στη Β’ Λυκείου, να παρέχεται επαρκής χρόνος στους μαθητές/τριες και να αντιμετωπίζονται τυχόν γνωστικές ελλείψεις, αναφέρει η επιστολή.

H επιστολή:

Αξιότιμες κυρίες / Αξιότιμοι κύριοι,

μετά την πρόσφατη ανακοίνωση της εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα της Α’ και Β’ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις για το σχολικό έτος 2021-22, καθώς και των Οδηγιών για τη Διαχείριση της Διδακτέας Ύλης της Βιολογίας Β’ Λυκείου, για το σχολικό έτος 2021- 2022, η Επιτροπή Παιδείας της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων επιθυμεί να επικοινωνήσει μαζί σας για να σας θέσει μια σειρά από παρατηρήσεις και αιτήματα.

Ειδικότερα θα θέλαμε να παρατηρήσουμε ότι:

η έκταση της εξεταστέας ύλης για το μάθημα της Βιολογίας Β΄Λυκείου είναι μεγάλη για ένα δίωρο μάθημα, και μάλιστα μεγαλύτερη από όταν το ίδιο σύγγραμμα εξεταζόταν πανελλαδικά στη Γ΄Λυκείου με τον ίδιο αριθμό ωρών διδασκαλίας εβδομαδιαίως.

το περιεχόμενο αλλά κυρίως το ύφος των θεμάτων της “τράπεζας θεμάτων” δεν είναι γνωστό μέχρι αυτή την στιγμή στους διδάσκοντες και δεν υπάρχει η δυνατότητα να προσαρμόσουν ανάλογα τη διδασκαλία τους. Όσο δε καθυστερεί η δημοσιοποίηση της τράπεζας θεμάτων τόσο πιο προβληματική είναι η εφαρμογή της (όπως έχει δείξει και το πρόσφατο παρελθόν).

οι μαθητές της φετινής Β΄Λυκείου είναι ανώριμοι εξεταστικά, αφού η τελευταία φορά που εξετάστηκαν γραπτά σε προαγωγικές εξετάσεις ήταν όταν ήταν μαθητές της Β΄Γυμνασίου. Οι ίδιες οι οδηγίες του ΙΕΠ αναφέρουν ότι:

“Έχει ιδιαίτερη σημασία κατά τη διαπραγμάτευση των εννοιών, φαινομένων και διαδικασιών στη Βιολογία Β’ Λυκείου, να παρέχεται επαρκής χρόνος στους μαθητές/τριες και να αντιμετωπίζονται τυχόν γνωστικές ελλείψεις τόσο από τη σχολική χρονιά 2020-2021 (οι μαθητές και οι μαθήτριες φοιτούσαν στην Α’ Λυκείου) όσο και στη σχολική χρονιά 2019-2020 (οι μαθητές και οι μαθήτριες φοιτούσαν στη Γ’ Γυμνασίου), χρονιές που χαρακτηρίστηκαν από τις ιδιαίτερες συνθήκες της επιδημικής κρίσης COVID-19”.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

Με βάση τα παραπάνω, θα θέλαμε να προτείνουμε τα εξής:

Τα παρακάτω τμήματα της ύλης να τεθούν εκτός τράπεζας θεμάτων και να αφεθεί στην κρίση του διδάσκοντα το πώς θα τα διαχειριστεί διδακτικά ώστε να πετύχει την αναγκαία εννοιολογική συνέχεια και την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε σημαντικά θέματα:

1.3.3 Προβλήματα στη δράση του ανοσοβιολογικού συστήματος
1.3.4 Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS)
1.4 Καρκίνος
1.5 Ουσίες που προκαλούν εθισμό
2.3.2 Ο κύκλος του αζώτου
2.3.3 Ο κύκλος του νερού
2.4.3 Ερημοποίηση (η ενότητα “Πυρκαγιές στα μεσογειακά οικοσυστήματα” να
παραμείνει)
2.4.4 Ρύπανση (η ενότητα “Το φαινόμενο του θερμοκηπίου” να παραμείνει)
3.1.2 Η θεωρία του Λαμάρκ
3.4.7 Η ποικιλομορφία στους ανθρώπινους πληθυσμούς

Η ενότητα 3.2 (Η σύγχρονη σύνθεση) να αποτελέσει  μέρος της διδακτέας και εξεταστέας ύλης, διότι είναι απαραίτητη για την κατανόηση του κεφαλαίου της Εξέλιξης και θα ήταν ωφέλιμο να μην αφαιρεθεί.

Το ύφος των θεμάτων της τράπεζας θεμάτων να είναι προσαρμοσμένο στους στόχους του Προγράμματος Σπουδών που το διέπει και να μην αντιστοιχεί στο επίπεδο των θεμάτων του πρόσφατου παρελθόντος όταν το ίδιο σύγγραμμα ήταν πανελλαδικά εξεταζόμενο, είτε ως μάθημα Γενικής Παιδείας είτε ως μάθημα Προσανατολισμού.

Η τράπεζα θεμάτων να είναι έγκαιρα διαθέσιμη στους εκπαιδευτικούς και μαθητές ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για να εξοικειωθούν με το ύφος των θεμάτων της.

Η Επιτροπή Παιδείας της ΠΕΒ, έμπειροι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, είμαστε πρόθυμοι να συμβάλλουμε με γόνιμες και πρακτικές ιδέες στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που συνοπτικά αναφέρθηκαν παραπάνω. Ελπίζουμε να μας δοθεί η ευκαιρία να τις αναλύσουμε διεξοδικά σε μια ενδεχόμενη πρόσκλησή σας σε συνάντηση εργασίας, με κοινό γνώμονα τη βελτιστοποίηση των δεδομένων της δημόσιας εκπαίδευσης προς όφελος των μαθητών