Παληγιάννης Βασίλειος

Αθήνα, 21/7/2016

Οργανικά κενά εκπαιδευτικών Π.Ε.

Σας κοινοποιώ τα εκπαιδευτικών Π.Ε., όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά τις μεταθέσεις και με βάση τα οποία θα γίνουν οι :

alt