: Οι ανακοινώσεις για τα έγιναν πριν λίγο και δόθηκαν διευκρινήσεις για το τι θα ισχύει με τα και τους μαθητές που δεν έχουν βεβαίωση self test.

Τι θα γίνει με τους μαθητές

Όταν ανοίξουν τα , οι μαθητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους, δήλωση την οποία θα φέρει μαζί του ο μαθητής καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Αν είναι θετικό θα πρέπει να γίνει και επαναληπτικό τεστ αντιγόνου () προκειμένου να δικαιολογηθεί η απουσία.

Η παραλαβή των τεστ γίνεται κεντρικά σε δύο αποθήκες στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Από εκεί διανέμονται σε 100 φαρμακαποθήκες και από εκεί στα φαρμακεία όλης της χώρας. Η επιχείρηση είναι οργανωμένη πλήρως και την εποπτεία έχουν αναλάβει οι Ένοπλες Δυνάμεις.

Μαζί με τα οι πολίτες θα λαμβάνουν ενημερωτικό φυλλάδιο και φυσικά οδηγίες στα ελληνικά.

Μετά τη διενέργεια των τεστ, αν είναι θετικό πρέπει να δηλώνει στη σελίδα Θα εκδίδεται βεβαίωση ή μήνυμα για επαναληπτικό τεστ από επαγγελματία υγείας σε δημόσια δομή (δωρεάν) ή σε ιδιώτη.

Αν το αποτέλεσμά σας είναι αρνητικό, χρειάζεται δήλωση μόνο για εκείνους που υποβάλλεται σε υποχρεωτικό (εργαζόμενοι, εκπαιδευτικοί, μαθητές).

Για τους μαθητές τη δήλωση κάνει γονέας ή κηδεμόνας τους. Οι γονείς θα παραλαμβάνουν τα τεστ για τα παιδιά τους με επίδειξη του ΑΜΚΑ και θα πραγματοποιείται σπίτι 24-48 ώρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Αν το τεστ είναι αρνητικό ο γονέας ή κηδεμόνας υπογράφει σχετική δήλωση την οποία θα φέρει μαζί του ο μαθητής καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Αν είναι θετικό θα πρέπει να γίνει και επαναληπτικό τεστ αντιγόνου () προκειμένου να δικαιολογηθεί η απουσία.

Όσοι μαθητές δεν φέρουν μαζί τους την βεβαίωση δεν θα μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα τους ούτε θα υπάρχει δυνατότητα .