Το υπουργείο Παιδείας προχώρησε σε ανακοινοποίηση της εγκυκλίου που εξέδωσε το πρωί, για να αποφευχθεί η όποια  σύγχυση για το των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση.

Τι αναφέρει η εγκύκλιος

Η αρχική εγκύκλιος παρέπεμπε σε εγκύκλιο του 2010 που όρισε για τους εκπαιδευτικούς με πάνω απο 20 έτη προυπηρεσία ότι το ωράριο ε΄ναι 18 ώρες το υπουργείο Παιδείας προχώρησε σε ανακοινοποίηση προσθέτοντας την εξής παράγραφο , αναφέροντας τον σχετικό νόμο:

β. Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ν. 2413/1996 (Α΄ 124) διατηρείται σε ισχύ».

Η παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 2413/1996 (Α΄ 124) ορίζει  τα εξής: «3. Οι προβλεπόμενες από το άρθρο 14 παρ. 13 του ν. 1566/85 (ΦΕΚ-167 Α’), ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας και διεξαγωγής πρακτικών ασκήσεων για το εκπαιδευτικό προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μειώνονται για όσους έχουν ή συμπληρώνουν εικοσαετή υπηρεσία κατά μία εβδομαδιαίως από 1.9.96 και κατά μία ακόμα από 20.1.97.»