: Πανελλήνιος Σύλλογος Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών ΠΕ – Συνάδερφοι επικοινωνήσαμε με το Υπουργείο Παιδείας καθώς και με ορισμένες πρωτοβάθμιες για να διευκρινίσουμε ορισμένα ερωτήματα που μας έχουν κατατεθεί.

Όποιος αναπληρωτής θέλει να εντάξει νέα προσόντα στον φάκελό του όπως διδακτορικό στην ειδική αγωγή, μεταπτυχιακό στην , σεμινάριο 400 ωρών στην ειδική αγωγή ή επάρκεια , μπορεί να τα καταθέσει στην πρωτοβάθμια που διαχειρίζεται τον φάκελό του από την πρώτη μέρα των (13/4) και έπειτα.

Η αποστολή των απαραίτητων εγγράφων μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά, ενώ όπως μας ενημέρωσαν οι πρωτοβάθμιες οι που θα τα καταθέσουν αυτοπροσώπως, θα πρέπει να τα έχουν και σε ηλεκτρονική μορφή (σκαναρισμένα).

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε πως για την αλλαγή πρωτοβάθμιας διαχείρισης φακέλου θα πρέπει να γίνει αίτηση στον

Η προϋπηρεσία από τις 1/5/2017 έως και τις 30/4/2018 θα καταχωρηθεί σε μεταγενέστερη φάση στην ανάρτηση των προσωρινών .

Σχετικά με το κουτάκι του δημοσίου υπαλλήλου , απο πέρσι είχαμε εκφράσει τις αντιδράσεις μας , καθώς είχε δημιουργήσει προβλήματα , υπάρχει η πρόθεση φέτος να καταργηθεί (εάν φυσικά ξεπεραστούν τα γραφειοκρατικά προβλήματα).

Σίγουρα μέσα στην διάρκεια των θα υπάρξουν και άλλα θέματα προς διευκρίνηση τα οποία θα φροντίσουμε να ερμηνευτούν όσο γίνεται πιο γρήγορα.