Ισμήνη Χαραλαμποπούλου

Μέχρι τις 2 το μεσημέρι τα μαθήματα σε όλα τα δημοτικά

Ερχονται τα ολοήμερα σχολεία από την ερχόμενη σχολική χρονιά, καθώς στόχος του υπουργείου Παιδείας είναι η μετατροπή όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, με παράλληλες συγχωνεύσεις – καταργήσεις σχολικών μονάδων.

Η δημιουργία ολοήμερων σχολείων θα εξυπηρετήσει δύο στόχους: αφενός την εξυπηρέτηση των μαθητών που θα ολοκληρώνουν τη μελέτη τους στο σχολείο, αφετέρου στην εποχή της κρίσης τη διευκόλυνση των γονιών, οι οποίοι θα αφήνουν στο σχολείο για περισσότερες ώρες τα παιδιά τους κι έτσι θα έχουν τον απαραίτητο χρόνο για να ολοκληρώσουν την εργασία τους.

Ο υπουργός Παιδείας, κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, δήλωσε στο «ΘΕΜΑ» ότι θα γίνουν συγχωνεύσεις όπου είναι απαραίτητο, με παράλληλη εφαρμογή του Ολοήμερου Σχολείου και του Ενιαίου Αναμορφωμένου Προγράμματος στο σύνολο των σχολείων της χώρας.

Σύμφωνα με τον υπουργό, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου ψηφιακού σχολείου με πολυθέσια τμήματα, οπότε θα γίνουν συγχωνεύσεις, όπου κρίνονται αυτές απαραίτητες, εν όψει της επόμενης σχολικής χρονιάς, χωρίς να αγγίξουν φυσικά περιοχές της ορεινής και νησιωτικής Ελλάδας.

Ο κ. Αρβανιτόπουλος έχει βάλει ως στόχο την αναμόρφωση της παιδείας σε σταθερές βάσεις, προκειμένου να μη γίνονται αλλαγές κάθε τόσο, ώστε οι γονείς να γνωρίζουν τι ακριβώς θα γίνει με την εκπαίδευση των παιδιών τους. Στοχεύει δηλαδή σε μία πραγματική μεταρρύθμιση, όπως άλλωστε είναι και το γενικότερο στοίχημα της κυβέρνησης για την ανάπτυξη.

Το υπουργείο Παιδείας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να καταρτίσει έναν νέο χάρτη της εκπαίδευσης, ο οποίος θα αφορά τον αριθμό των μαθητών, τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, τη χιλιομετρική απόσταση που διανύουν οι μεταφερόμενοι μαθητές και τις κτιριακές υποδομές, ενώ στα ολοήμερα σχολεία θα μπορούν να διδάξουν και οι καθηγητές από τα σχολεία που θα συγχωνευτούν. Στόχος, πάντως, του υπουργείου είναι ο εξορθολογισμός των υποδομών, η καλύτερη αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού και η εφαρμογή καινοτόμων παιδαγωγικών προγραμμάτων, τα οποία, σε συνδυασμό με την αναμενόμενη αύξηση του ωραρίου διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, αναμένεται να περιορίσουν τα κενά που εμφανίζονται κάθε χρόνο στα σχολεία.
Το σχέδιο που υλοποιείται σε πειραματικό επίπεδο περιλαμβάνει:

Το υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα να διευρύνεται μέχρι τις 2 μ.μ. για όλες τις τάξεις του δημοτικού. Το σύνολο των διδακτικών ωρών από 174 διαμορφώνεται σε 210 και η διεύρυνση του ωραρίου αξιοποιείται ως εξής:

■ Ενίσχυση του γλωσσικού μαθήματος

■ Ενίσχυση της διδασκαλίας του μαθήματος των Μαθηματικών

■ Εισαγωγή των Αγγλικών στις Α’ και Β’ τάξεις και αύξηση των ωρών διδασκαλίας στις υπόλοιπες τάξεις με στόχο την τυπική και ουσιαστική εκμάθηση μίας προς το παρόν και αργότερα δύο ξένων γλωσσών, κατά τη φοίτηση των μαθητών στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση, με παράλληλη πιστοποίηση του επιπέδου σπουδών.

■ Εισαγωγή του μαθήματος της Πληροφορικής σε όλες τις τάξεις υποχρεωτικού ωραρίου του δημοτικού με στόχο την πιστοποίηση κατά τη διάρκεια της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

■ Αυξάνονται οι διδακτικές ώρες της Αισθητικής Αγωγής και εισάγεται η Θεατρική Αγωγή στο υποχρεωτικό ωράριο σε όλες τις τάξεις.

Οι ώρες του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής αυξάνονται για τις τέσσερις πρώτες τάξεις του δημοτικού.

■ Ανανέωση των μεθόδων διδασκαλίας, οι οποίες από μετωπικές πρέπει να μετατραπούν σε μαθητοκεντρικές, συνεργατικές, διερευνητικές, βιωματικές, διαθεματικές, με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.

Με την αύξηση των ωρών του σχολικού προγράμματος και τη μείωση της ύλης προβλέπεται η ενίσχυση βιωματικών προσεγγίσεων για τις σύγχρονες τάσεις της αγωγής: εκπαίδευση για την αειφορία, αγωγή υγείας, αγωγή καταναλωτή, τοπογεωγραφία, διατροφικές συνήθειες, κυκλοφοριακή αγωγή, ανακύκλωση, υγιεινή, καθαριότητα κ.λπ.

Στο πρόγραμμα της προαιρετικής ζώνης 2 μ.μ. – 5 μ.μ. υπάρχουν μαθήματα επιλογής και όχι υποχρεωτικά, σε αντίθεση με το ισχύον, και περιλαμβάνει τα εξής αντικείμενα: Αθλητισμός, Θεατρική Αγωγή, Πληροφορική, Αγγλικά, Μουσική, δεύτερη ξένη γλώσσα, Εικαστικά και μελέτη 5 ώρες.

Επιπλέον, προσφέρονται και οι πολιτιστικοί όμιλοι δραστηριοτήτων ως καινοτόμες δράσεις δημιουργίας και πολιτισμού (σχολικές εορτές, χορωδίες, θεατρικές παραστάσεις και άλλες δημιουργικές δραστηριότητες για την καλλιέργεια της αισθητικής).

Στόχος του ολοήμερου σχολείου είναι να προετοιμάζει τους μαθητές για τα μαθήματα της επόμενης μέρας, καθώς και να τους απασχολεί με δραστηριότητες όπως μαθήματα Θεάτρου, Γυμναστικής και Εικαστικών.

Την ίδια ώρα οι γονείς, κυρίως στη σημερινή εποχή, απαλλάσσονται από έξοδα των φροντιστηρίων, τα οποία ήδη φέτος έχουν περιορίσει. Ο εκπαιδευτικός που αναλαμβάνει την τάξη του ολοήμερου είναι υπεύθυνος για την πλήρη προετοιμασία των μαθημάτων του παιδιού για την επόμενη μέρα, οπότε οι μαθητές επιστρέφουν στο σπίτι χωρίς να απαιτείται προετοιμασία από τους γονείς.

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ