Όλη η διαδικασία μέχρι να προσληφθεί ένας αναπληρωτής δάσκαλος ΠΕ70 (σύντομος οδηγός)

Κάθε Ιούλιο δημοσιεύεται στη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας η Εγκύκλιος πρόσληψης αναπληρωτών εκπ/κών με την οποία καλούνται εκπαιδευτικοί, οι οποίοι:

α) έχουν προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού μέχρι 30.6.2010,

β) έχουν μόρια πάνω από τη βαθμολογική βάση από τον τελευταίο ή/και τον προτελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ εκάστου κλάδου,

γ) επιθυμούν να εγγραφούν στο συμπληρωματικό πίνακα με μηδενικά μόρια, βάσει της ημεροχρονολογίας κτήσης και του βαθμού του πτυχίου τους,

να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός της προθεσμίας που αναφέρεται (5-10 εργάσιμες ημέρες).

Η κατάθεση τους μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προτιμά ο υποψήφιος (στις σημειώσεις της σελίδας μας θα βρείτε όλα τα στοιχεία των Δ/νσεων Π.Ε.)

Τα δικαιολογητικά

α) για όσους κάνουν άιτηση πρώτη φορά, συνήθως είναι:

 • Βεβαίωση ΑΦΜ ή Εκκαθαριστικό σημείωμα
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών ή Βεβαίωση κτήσης πτυχίου για όσους εκκρεμεί ορκωμοσία
 • Έγγραφο εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους άντρες (αν δεν υπάρχει θα μπουν στο τέλος του πίνακα και θα κατατεθεί μετά την απόλυση του υποψήφιου απ’ το στρατό)
 • Αίτηση-Δήλωση με τα στοιχεία του υποψηφίου και τις περιοχές προτίμησης (δίνεται και από την Δ/νση Π.Ε.)
 • Ταυτότητα ή διαβατήριο

β) για όσους έχουν ξανακάνει αίτηση, συνήθως είναι:

 • Αίτηση-Δήλωση με τα στοιχεία του υποψήφιου και τις περιοχές προτίμησης (δίνεται και από την Δ/νση Π.Ε.)
 • Ταυτότητα ή διαβατήριο

Οι περιοχές προτίμησης είναι κυρίως νομοί της Ελλάδος εκτός από κάποιους νομούς που είναι χωρισμένοι σε μικρότερες περιοχές με βάση κάποιους δήμους (δείτε πιο αναλυτικά στις σημειώσεις της σελίδας μας).

Όσοι επιθυμούν μπορούν να δηλώσουν πως δέχονται πρόσληψη σε οποιαδήποτε περιοχή. Επίσης μπορούν να δηλώσουν πως δέχονται να προσληφθούν και σε θέσεις Παράλληλης στήριξης.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, του ελέγχου των δικαιολογητικών και την καταχώρηση τυχόν προϋπηρεσίας προσφερθείσας μέχρι και τις 30-6-2010 (από εκεί και μετά δεν προσμετράται) θα καταρτιστούν προσωρινοί πίνακες, οι οποίοι θα αναρτηθούν στο .

Οι πίνακες αναπληρωτών είναι 3.

 • Πίνακας Α: Ενιαίος Πίνακας Διορισμών (η σειρά για μόνιμο διορισμό)
 • Πίνακας Β: Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (με προϋπηρεσία πρίν τις 30-6-2010)
 • Πίνακας Γ: Πίνακες Κατάταξης Αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μηδενικής προϋπηρεσίας (πολλοί απ’ αυτούς έχουν προϋπηρεσία αλλά δεν έχει προσμετρηθεί)

Για πιο αναλυτικά δείτε την περσινή εγκύκλιο αναπληρωτών


Μετά τις αιτήσεις αναπληρωτών Γενικής εκπαίδευσης ακολουθεί η εγκύκλιος για τους αναπληρωτές Ειδικής αγωγής και τέλος η εγκύκλιος για όσους επιθυμούν μόνιμο διορισμό (καλούνται όμως μόνο οι πρώτοι του Ενιαίου πίνακα διορισμού).

Ο τρόπος που προσλαμβάνει αναπληρωτές το Υπουργείο Παιδείας είναι ο εξής:

Ξεκινά από τον Πίνακα προϋπηρεσίας από τον υποψήφιο με αριθμό 1 και ελέγχει αν στις επιλογές που δήλωσε υπάρχει κενή θέση. Αν δεν υπάρχει το σύστημα τον προσπερνά και πάει στον υποψήφιο με τον αριθμό 2 κ.ο.κ. Όταν τελειώσουν οι υποψήφιοι του Πίνακα προϋπηρεσίας συνεχίζει στον Πίνακα μηδενικής προϋπηρεσίας. Για όσους δεν προσελήφθησαν στην Α’ φάση ακολουθείται η ίδια διαδικασία στη Β’ φάση αλλά και στις επόμενες.

Αναπληρωτές Δάσκαλοι στο Facebook