Αλλεπάλληλα τα χτυπήματα επί σειρά ετών στο μάθημα της ! Με διάφορους χαρακτηρισμούς όπως «ήσσονος» σημασίας μάθημα, Οικοκυρικά και πολλά άλλα , στοχοποιήθηκε λόγω της πολυποίκιλης ύλης και του τίτλου του.

Για την Πανελλήνια Ένωση Επιστημόνων Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας

Ένα μάθημα που καλλιεργεί καθαρά Δεξιότητες Ζωής στους μαθητές και τους παρέχει χρηστικές πληροφορίες για την καθημερινή τους ζωή, θυσιάζεται στο βωμό των νεωτεριστών που δήθεν επιθυμούν την «Αναβάθμιση του σχολείου»!

«Αναβάθμιση» αποτελεί και το νέο μάθημα που θα εισαχθεί στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο με τον πομπώδη τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων»,  με το μεγαλύτερο μέρος της ύλης τους να προέρχεται από τις ενότητες του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας! Συγκεκριμένα: Διατροφή- Αγωγή Υγείας – Οικολογία- Κλιματική αλλαγή- Φυσικές Καταστροφές- Αλληλοσεβασμός- Διαφορετικότητα- Εθελοντισμός – Οικονομία- Επιχειρηματικότητα! Η ύλη του μαθήματος που διδάσκονταν οι μαθητές μας στην Α’ και Β’  Γυμνασίου κατακερματίστηκε και βαπτίστηκε «Εργαστήρια Δεξιοτήτων». Δηλαδή από την μία καταργείται το μάθημα ως «ανούσιο», και από την άλλη η ύλη του είναι καθοριστική και ουσιαστική για την καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής στους μαθητές.

Το Υπουργείο κρίνει ως επιτακτικό τον Οικονομικό Εγγραμματισμό των μαθητών,  καθώς και την επίτευξη των 17 Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης , γνωστοί ως «Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης» , που  περιλαμβάνονται  στην Ατζέντα  για τη μεγάλη αλλαγή στον πλανήτη μας μέχρι το 2030. Θα περίμενε κανείς, στα πλαίσια της αναβάθμισης,  που ευαγγελίζονται όλοι οι ιθύνοντες, πως θα αναβαθμιστεί και το μάθημα που συνδέεται με όλα αυτά, που υπηρετεί αυτό τον σκοπό! Αντ’ αυτού καταργείται  και υπονομεύεται !

Τελικά , ο αληθινός στόχος αυτών των αλλαγών ποιος είναι;

Η δημιουργία ενεργών και συνειδητοποιημένων πολιτών για έναν καλύτερο κόσμο, έναν  κόσμο ειρηνικό,  χωρίς την απειλή της κλιματικής αλλαγής, έναν κόσμο με μέλλον ή μήπως όχι; Μήπως, όλα αυτά έχουν ως στόχο να ευνοηθούν κάποιοι κλάδοι και για  να συμπληρωθούν οι  ώρες που λείπουν από ορισμένες ειδικότητες ;

Για την Πανελλήνια Ένωση Επιστημόνων Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας