Μειώνονται τα δικαιολογητικά εγγραφής σε σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ τα οποία πρέπει να καταθέτουν όσοι επιτυγχάνουν την είσοδό τους στα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

in.gr

Η απλούστευση των διοικητικών πραγματοποιείται ώστε να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση και η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πολίτη.

Το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε συνεργασία με το και Θρησκευμάτων προχώρησε στην απόφαση να μην απαιτούνται περιττά έγγραφα ως αποδεικτικά της ταυτοπροσωπίας.

Έτσι, καταργείται η υποβολή ευκρινούς φωτοαντιγράφου του τίτλου απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου αποφοίτησης), αλλά και της βεβαίωσης πρόσβασης τα οποία απαιτούνται ως δικαιολογητικά στη διοικητική διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων στα τμήματα και στις σχολές των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και των ΤΕΙ.

Η κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) υπογράφεται από τον υπουργό Παιδείας κ. Νίκο Φίλη και τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Χριστόφορο Βερναρδάκη.

Η υποβολή αυτών των δικαιολογητικών κρίθηκε περιττή, με δεδομένο ότι ήδη η νομοθεσία προβλέπει ότι σε κάθε σχολή ή τμήμα αποστέλλονται από το υπουργείο Παιδείας σε ηλεκτρονική ή/και έντυπη μορφή επίσημο αντίγραφο του ονομαστικού πίνακα αυτών που επιλέχθηκαν, το ατομικό δελτίο επιτυχίας τους, καθώς και πίνακας των εισαγομένων που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση προεγγραφής μέσω κεντρικής εφαρμογής του υπουργείου Παιδείας.

Επίσης, υπάρχει και μία ακόμα λεπτομέρεια ως προς τη βεβαίωση πρόσβασης η οποία αποτελεί αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας στο πλαίσιο του ελέγχου που πραγματοποιείται κατά την εγγραφή των επιτυχόντων από τις γραμματείες των Σχολών ή Τμημάτων των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Στη διασταύρωση του κωδικού υποψηφίου που αναγράφεται στη βεβαίωση και του κωδικού των ονομαστικών καταστάσεων επιτυχόντων που αποστέλλει η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΠΕΘ αποδεικτικό της ταυτοπροσωπίας μπορεί να αποτελέσει το φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (ΔΑΤ) ή του διαβατηρίου που θα καταθέσει ο επιτυχών κατά την εγγραφή του με έλεγχο του αριθμού ΔΑΤ ή διαβατηρίου.