Οι απολυτήρια ιδιωτικών σχολείων επικυρώνονται από τις εποπτικές αρχές Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔24/06/2015 - 22:44 | Author: Newsroom Ipaidia

Θέμα : Θεώρηση απολυτηρίων τίτλων και πιστοποιητικών

Με αφορμή ερωτήματα που απασχολούν την υπηρεσία μας και αφορούν την θεώρηση ή μη των απολυτηρίων τίτλων σπουδών και των πάσης φύσεως πιστοποιητικών των ιδιωτικών σχολείων, θεωρούμε επιβεβλημένο να σας υπενθυμίσουμε τα εξής:

  1. Τα κάθε είδους ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκδίδουν όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση δημόσιας αρχής.

Μόνο για το πιστοποιητικό στρατολογικής χρήσης, απαιτείται θεώρηση από την αρμόδια Διεύθυνση Εκπ/σης (παρ. 6 άρθρο 111 του Ν.1892/90)

  1. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 31 του Π.Δ. 60/2006 (ΦΕΚ 65 τ. Α΄) «Τα απολυτήρια των Ιδιωτικών Ενιαίων Λυκείων θεωρούνται και επικυρώνονται από το Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

Επισημαίνεται ότι απαιτείται θεώρηση και των απολυτηρίων τίτλων των ισοτίμων ιδιωτικών Ενιαίων Λυκείων, καθώς στην ανωτέρω διάταξη δεν προβλέπεται εξαίρεση.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Loading...


  • europalso   ideascentral