: Το πρώτο μέρος αφορά γονείς μαθητές και και το δεύτερο μέρος αφορά κυρίως τους εκπαιδευτικούς και διοικητικές διαδικασίες.

Πύρζα Φανή
Καθηγήτρια Πληροφορικής στο 4ο ΓΕΛ Αλίμου
Αιρετός στο ΑΠΥΣΔΕ Αττικής

Επίσης δίνεται η δυνατότητα να ξεκινήσει η παρουσίαση από οποιοδήποτε σημείο.