Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος στην Α΄ τάξη Ημερήσιου Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2017-2018