Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της για το σχολικό έτος 2021-2022, δημοσίευσε το υπουργείο Παιδείας, μετά από σχετικές εισηγήσεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Για τη διδασκαλία του μαθήματος αξιοποιούνται τα ακόλουθα σχολικά βιβλία:

α) Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, Ευαγγελία Γεωργιτσογιάννη, Αναστασία Κανέλλου, Άννα Σαΐτη, Δέσποινα Σδράλη, Διαμάντω Τριάδη, Οικιακή Οικονομία Α Γυμνασίου, ΙΤΥΕ “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ”

β) Κ. Αμπελιώτης, Κων/νος Αποστολόπουλος, Ευαγγελία Γεωργιτσογιάννη, Μαρία Γιαννακούλια, Ε. Κροκίδη, Σοφία Προβατάρη, Ά. Σαΐτη, Οικιακή Οικονομία Α & Β Γυμνασίου, ΙΤΥΕ “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ”

Διδακτέα ύλη με βάση το πρόγραμμα σπουδών Οικιακής Οικονομίας (ΦΕΚ 2296/Β’/23-10-2015) για την Α΄ τάξη Γυμνασίου (Περιεχόμενο – Διαχείριση και ενδεικτικός προγραμματισμός). Αναφέρεται με βάση το εκπαιδευτικό  υλικό η διδακτέα ύλη και προτάσεις για τη διαχείρισή της, καθώς και ενδεικτικός χρονικός προγραμματισμός.