Ο υπουργός παιδείας για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων, κολλέγια