Νομικό πλαίσιο μισθοδοσίας αναπληρωτών και ωρομισθιών