Η Κυβέρνηση εξετάζει δέσμη μέτρων πρόληψης κατά του , όπως η σύνταξη και η εφαρμογή Σχολικών Κανονισμών σε κάθε σχολική μονάδα, με τη συμμετοχή και των μαθητών, όπου θα καταγράφονται οι κανόνες που θα διέπουν τη σχολική ζωή και θα κοινοποιούνται σε όλους τους εμπλεκόμενους.

Αυτό δήλωσε η υπουργός Παιδείας σε συνέντευξη στην Μακεδονία της Κυριακής και ανακοίνωσε τα εξής:

Επικοινωνία μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων σε κάθε τάξη

Σχεδιάζεται:

η καθιέρωση τακτικών συναντήσεων επικοινωνία μεταξύ μαθητών , εκπαιδευτικών και γονέων σε κάθε τάξη, η ενίσχυση του συνεργατικού πνεύματος μέσω των ομαδικών δημιουργικών δραστηριοτήτων στο σχολείο και των μαθητικών ομίλων ,
η πραγματοποίηση μαθητικών ομίλων, η πραγματοποίηση ειδικών συζητήσεων και προγραμμάτων για την εκπαίδευση των μαθητών στον σεβασμό των δικαιωμάτων των άλλων κατά τη χρήση του διαδικτύου και την αποφυγή της άσκησης βίας , των προσβολών και του εκφοβισμού.

Δάσκαλος/Καθηγητής Εμπιστοσύνης

Ταυτόχρονα:

εμπλουτίζουμε τη διδακτά ύλη με ενότητες σχετικές με τα δικαιώματα, τις ευθύνες και τις κοινωνικές σχέσεις των μαθητών,
εισάγουμε στις νέες θεματικές ενότητες τις αξίες του αλληλοσεβασμού και της αξιοπρέπειας,
παρέχουμε τη δυνατότητα σε κάθε σχολείο να αξιοποιεί εκπαιδευτικούς με ειδικές γνώσεις (π.χ. ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς κ.α.),
μελετούμε το θεσμό του “Δασκάλου/Καθηγητή Εμπιστοσύνης”, στον οποίο θα μπορούν να απευθύνονται οι μαθητές ατομικά ή ομαδικά, ενώ τέλος,
ενισχύουμε τα μέτρα προστασίας στον περιβάλλοντα χώρο σχολείων στα οποία παρατηρούνται παραβατικές συμπεριφορές.

Το Εθνικό Απολυτήριο, σε ένα ποσοστό, θα συνυπολογίζεται κατά την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με προϋπόθεση βεβαίως την προηγούμενη διασφάλιση ενός αντικειμενικού συστήματος βαθμολόγησης των μαθητών.

Από το ερχόμενο σχολικό έτος σκοπεύουμε να επαναφέρουμε την Τράπεζα Θεμάτων, με ορισμένες ωστόσο προσαρμογές, ώστε να αξιοποιηθεί η εμπειρία και να διορθωθούν ζητήματα που προέκυψαν από την προηγούμενη εφαρμογή της.

Η Τράπεζα Θεμάτων, είπε η υπουργός, αποτελεί μια σημαντική τομή στο νέα εξεταστικό σύστημα, καθώς βοηθά στην καταπολέμηση της ¨παπαγαλίας¨και την ενίσχυση της κριτικής σκέψης , ενώ παράλληλα διασφαλίζει διαφάνεια, αδιαβλητότητα, κοινούς βαθμούς δυσκολίας και αντικειμενικότητα.

Στο επόμενο διάστημα δρομολογούμε την πλήρη μεταρρύθμιση σε όλο το πλαίσιο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης καθώς και της Δια Βίου Μάθησης, όπου κεντρικό ρόλο θα έχουν τα δημόσια ΙΕΚ.

Πρόκειται να υπάρξουν σημαντικές αλλαγές, όπως η εισαγωγή τμήματος συμβουλευτικής και σταδιοδρομίας, η δημιουργία εικονικών επιχειρήσεων και ενός Μητρώου Εκπαιδευτικών από την αγορά εργασίας αλλά και η ουσιαστική συμμετοχή κοινωνικών εταίρων στη δημιουργία τμημάτων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις.