Ενημερωθείτε στο για τα – Σύμφωνα με τους «Αναπληρωτές δασκάλους» φέτος θα διοριστούν 1.032 δάσκαλοι γενικής και 62 ειδικής αγωγής.

Τελικά από ποιους Πίνακες θα γίνουν-Η συνολική κατανομή σύμφωνα με το especial.

Στις Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ) και μόνον αποφάσισε τελικά το ΥΠΑΙΘ να προχωρήσει σε μόνιμους διορισμούς Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και συγκεκριμένα Κοινωνικών Λειτουργών-ΠΕ30 και Ψυχολόγων-ΠΕ23, τις ειδικότητες δηλαδή που απαρτίζουν τις Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ).

Αναλυτικά και όπως όλα δείχνουν, από τους νέους οι 400 θα διατεθούν για τις ανάγκες της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και απ αυτούς οι 150 θα διατεθούν για τις ανάγκες των ΕΔΥ με μόνιμο διορισμό 75 Κοινωνικών Λειτουργών-ΠΕ30 και 75 Ψυχολόγων-ΠΕ23

 

Οργανικά κενά στις ΕΔΥ

 

Σε 825 ανέρχονται τα οργανικά κενά στις Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ), εκ των οποίων τα 440 αφορούν σε Κοινωνικούς Λειτουργούς-ΠΕ30 και τα 425 σε Ψυχολόγους-ΠΕ23. Δείτε αναλυτικά τα κενά ανά κλάδο, σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) της χώρας και ανά Σχολικό Δίκτυο Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ)

Δεν ιδρύθηκαν νέες οργανικές θέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ στις ΣΜΕΑΕ

Ολα αυτά από τη στιγμή που με ευθύνη του ΥΠΑΙΘ δεν ιδρύθηκαν νέες οργανικές θέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και τα διαθέσιμα οργανικά κενά εκεί, πλην των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών, είναι ελαχιστότατα. Δείτε όλα τα οργανικά κενά ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ ΕΒΠ – 3 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΠΕ21 – 2 ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΠΡΟΣΑΝΑΤ. ΠΕ22 – 26 ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΠΕ23 – 84 ΣΧΟΛ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΠΕ 25 – 17 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΠΕ28 – 7 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΠΕ29 – 10 ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΠΕ30 – 109 ΠΕ31 Εξειδικευμένου: α) ΣΕΠΤ στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών, β) ΚΠΔ στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των Τυφλών, γ) ΝΟ στη Νοηματική Γλώσσα των Κωφών – 7 ΣΥΝΟΛΟ – 265 Δείτε όλα τα οργανικά κενά του ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ/ΕΔΥ/ΚΕΔΑΣΥ

Τι αναμένεται από εδώ και πέρα για τους νέους μόνιμους διορισμούς

Αναμένεται η Κοινή Απόφαση του ΥΠΑΙΘ και του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία θα καθορίζει τον αριθμό των κενών θέσεων των εκπαιδευτικών θα καλυφθούν κατά κλάδο, ειδικότητα, ειδίκευση. Την εβδομάδα που έρχεται θα εκδοθεί η Πρόσκληση για να υποβληθούν οι αιτήσεις των υποψηφίων για μόνιμο διορισμό. Στόχος, σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘ είναι να έχουν ολοκληρωθεί οι διορισμοί μέχρι τα μέσα Αυγούστου και την 1η Σεπτεμβρίου να βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ στα σχολεία τους.

Διορισμοί Ειδικής Αγωγής από νέους Οριστικούς Πίνακες ΑΣΕΠ 3ΕΑ/2022 και 2ΕΑ/2022

Οι νέοι διορισμοί στην Ειδική Αγωγή θα γίνουν από τους νέους Οριστικούς Πίνακες ΑΣΕΠ. Η προθεσμία που έδωσε το ΑΣΕΠ για την έκδοσή των τελικών πινάκων για όλες τις Προκηρύξεις Ειδικής Αγωγής είναι μέχρι το τέλος Ιουνίου, σύμφωνα με Ανακοίνωση της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, μετά από συνάντηση που είχε με το ΑΣΕΠ. Σύμφωνα με την ΠΟΣΕΕΠΕΑ αυτή τη στιγμή έχει τελειώσει ο έλεγχος των ενστάσεων για την Προκήρυξη 3ΕΑ/2022 και σύντομα θα ξεκινήσει η εξέταση των ενστάσεων της 2ΕΑ/2022 και έπειτα όλων των υπολοίπων υπόλοιπων .

Η συνολική κατανομή των 3.772 θέσεων

Σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει έως τώρα αναφορικά με την γενικότερη κατανομή των νέων 3.772 μόνιμων διορισμών, έχουμε: Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: 1032 Δάσκαλοι – 361 Νηπιαγωγοί – 243 ειδικότητες. Σύνολο 1.636 Στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: 1.686 καθηγητές Στην Ειδική Αγωγή: 80 εκπαιδευτικοί Α/θμιας – 170 εκπαιδευτικοί Β/θμιας – 150 μέλη ΕΕΠ (75 Κοινωνικοί Λειτουργοί ΠΕ30 & 75 Ψυχολόγοι ΠΕ23). Σύνολο 400.