Αλλαγές στα σχολεία – Τη δηµοσιοποίηση βαθµολογικών επιδόσεων των , έχει ήδη ανακοινώσει ο υπουργός Παιδείας, Κυριάκος Πιερρακάκης. «Εργαζόµαστε για να κάνουµε πράξη την ελεύθερη επιλογή σχολείου. Θέλουµε να υπάρχει η δυνατότητα της κινητικότητας αυτής θεσµικά, πάντα όµως µε συγκεκριµένους κανόνες και αρχές, µέσα από µια λογική του να κάνουµε τα πράγµατα πιο απλά όπου µπορούµε», λέει ο κ. Πιερρακάκης.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα Παραπολιτικά, οι αλλαγές σε 166 προγράµµατα σπουδών που έγιναν επί υπουργίας Νίκης Κεραµέως θα συνεχιστούν και θα δηµιουργηθεί µηχανισµός διαρκών αλλαγών σε αυτά, όπως η εισαγωγή του µαθήµατος της τεχνητής νοηµοσύνης, ενώ η αυτονοµία των σχολικών µονάδων θα ενισχυθεί.

Θα δοθεί η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να οργανώσουν καλύτερα τη διδασκαλία τους µέσω της εισαγωγής της ελεύθερης επιλογής βιβλίου. Το πολλαπλό βιβλίο δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να επιλέγουν το βιβλίο που θέλουν, ανάµεσα στα εγκεκριµένα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ενώ µαζί µε τους µαθητές θα έχουν πρόσβαση και στα υπόλοιπα εγκεκριµένα διδακτικά βιβλία σε ψηφιακή µορφή, καθώς και σε συµπληρωµατικό ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό.

Η ελεύθερη επιλογή βιβλίου και οι πολλαπλές πηγές σηµατοδοτούν µια πραγµατική αλλαγή παραδείγµατος στον τρόπο που µαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο, ξεφεύγοντας από το µοντέλο της αποστήθισης και ενισχύοντας την κριτική σκέψη των µαθητών και τη διαµόρφωση ανεξάρτητης γνώµης. Σηµειώνεται ότι η Ελλάδα και η Κύπρος αποτελούν µειοψηφία µεταξύ των χωρών της Ε.Ε. που διατηρούν το µονοπώλιο του ενός και µοναδικού σχολικού εγχειριδίου. Για το µάθηµα της Λογοτεχνίας ο υπουργός θα προωθήσει τη διδασκαλία όλου του βιβλίου και όχι απλώς αποσπασµάτων, καθώς και καινοτόµες µεθόδους διδασκαλίας στα Αρχαία Ελληνικά και στη Γλώσσα.

Για την ελεύθερη επιλογή σχολείου, που γίνεται ήδη άτυπα πολλές φορές από τους γονείς, µε ψευδείς δηλώσεις τόπου κατοικίας, για να φοιτήσουν τα παιδιά τους σε σχολείο της επιθυµίας τους, ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε ότι «ελεύθερη επιλογή σχολείου θα γίνεται µε κανόνες, µε την έννοια να µπορεί ο γονιός, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις σε κάποιο άλλο σχολείο, να κάνει επιλογή. Αυτό είναι κάτι το οποίο επεξεργαζόµαστε αυτήν τη στιγµή, καθώς αυτό συµβαίνει ήδη αδόκιµα». Σύµφωνα µε πληροφορίες, η ελεύθερη επιλογή σχολείου δεν θα εφαρµοστεί από την ερχόµενη σχολική χρονιά.

Οπως δήλωσε στα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ, Θεόδωρος Τσούχλος: «Στις συνολικά 25 εξαγγελίες του για τις τρεις βαθµίδες της Εκπαίδευσης, στη Βουλή, οι οποίες δροµολογούνται σε βάθος τετραετίας, ο υπουργός Παιδείας, Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφέρθηκε στην ελεύθερη επιλογή σχολείου. Συγκεκριµένα, δήλωσε την πρόθεσή του να υπάρξει η δυνατότητα µιας κινητικότητας, η οποία θα διέπεται από συγκεκριµένους κανόνες µε παράλληλες αρχές, έχοντας ως στόχο την απλούστευση των πραγµάτων. Μία εβδοµάδα µετά επεξήγησε την όλη πρότασή του, δηλώνοντας ότι αυτό θα συµβαίνει µόνον όταν σε κάποιες σχολικές µονάδες θα υπάρξουν κενές θέσεις. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι ορθό να ακολουθούνται µη δόκιµοι τρόποι, έτσι ώστε, µε την ύπαρξη απόλυτα διαφανών κανόνων, να µη διαταράσσεται το σύνολο της διαδικασίας µε το οποίο θα λειτουργεί η Εκπαίδευση στη χώρα. Στη συνάντησή του µε την ΟΛΜΕ, η οποία διεξήχθη σε θετικό κλίµα, ο υπουργός, υπέρµαχος του διαλόγου και των συγκλίσεων, διέψευσε κάθε φήµη περί των “voucher” και τόνισε πως δεν θα εφαρµοστεί τίποτε κατά το νέο σχολικό έτος, αναµένοντας παράλληλα συγκεκριµένες προτάσεις από την οµοσπονδία για την κάλυψη και µόνο των υπαρχόντων κενών στα σχολεία, µε πλήρη διαφάνεια και όχι µε πλάγιους, άτυπους και αδόκιµους όρους».

Σε πολλές χώρες, πάντως, της Ευρώπης υπάρχει ένα σύστηµα βάσει του οποίου οι γονείς επιλέγουν σχολεία βλέποντας την αξιολόγηση και όλα τα υπόλοιπα δεδοµένα του σχολείου και στο τέλος η επιλογή γίνεται όχι µε βάση τον δρόµο όπου διαµένουν, αλλά βάσει κριτηρίων.

Σε ό,τι αφορά τη δηµοσιοποίηση βαθµολογικών επιδόσεων των σχολείων στις Πανελλαδικές, σύµφωνα µε πληροφορίες, αποτελεί ευρωπαϊκή οδηγία για δηµοσιοποίηση δηµόσιων δεδοµένων, ενώ δεν θα αποτελεί εργαλείο αξιολόγησης των σχολείων.