Ο ενημερώνει για , ΤΥ, ΔΥΕΠ νηπιαγωγούς και ωράριο σ αυτές, ανάληψη υπηρεσίας και πληρωμές μέσω ΕΣΠΑ, Α’ φάσης

-Πίνακες – Αιτήσεις
Από 22 έως 25/8 (καθαρά πολιτική απόφαση) θα έχουμε ταυτόχρονα την ανάρτηση των πινάκων και την έναρξη των αιτήσεων, οι οποίες θα γίνουν σε 7 ημερολογιακές ημέρες υπερκαλύπτοντας και την ανακοίνωση των Β’ αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.

-Τ.Υ.
Ο τελικός αριθμός των ΤΥ που θα ενταχθούν στις ΖΕΠ (Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας) είναι 700. Οι 600 για την πρωτοβάθμια και οι 100 για την δευτεροβάθμια. Απ τις 600 στην πρώτη φάση θα δοθούν οι 250 σε τμήματα που τα περισσότερα λειτούργησαν και πέρυσι. Οι υπόλοιπες σε δεύτερο χρόνο, μέσα στον Οκτώβριο και θα εξαρτηθούν από τα νέα δεδομένα με την ένταξη των προσφύγων στο Δημοτικό.


Μας μεταφέρθηκε (δεν επιβεβαιώνεται ακόμη από τα τεχνικα δελτία) πως φέτος μόνο οι Γυμναστές και οι συνάδελφοι των Αγγλικών θα έχουν μειωμένο ωράριο.

Για τους Νηπιαγωγούς φαίνεται πως υπάρχει κώλυμα καθώς η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ δεν δέχεται τη λειτουργία νηπιαγωγείων στις δομές κι εξετάζεται εναλλακτικά η δημιουργική απασχόληση ως πρόγραμμα.


Την ίδια ημέρα που θα μπαίνουν τα χρήματα του κρατικού θα μπαίνουν και του ΕΣΠΑ πλέον ενώ ανοιχτό μείνει το θέμα με τα ΜΚ του οποίου την εξέλιξη ελέγχουμε κι ελπίζουμε πως κι εκεί θα καταφέρουμε να έχουμε θετικό αποτέλεσμα.

Αρνητική απάντηση έχουμε στο θέμα της ηλεκτρονικής ανάληψης υπηρεσίας καθώς δεν προβλέπεται κι ούτε καλύπτει τη σύμβαση του ΕΣΠΑ.

-Προσλήψεις Α’ φάσης
Κανείς αυτήν την στιγμή δεν μπορεί να πει με σιγουριά τον αριθμό των προσλήψεων της πρώτης φάσης. Δεν είναι ούτε τα ποσοστά που δίνονται, ούτε ο συσχετισμός με τις περσινές, στοιχεία για εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Το μόνο αξιόπιστο στοιχείο είναι τα υπάρχοντα φετινά κενά κι ο υπολογισμός τους ακόμη δεν έχει γίνει.
Σας ενημερώνουμε εδώ πως ακόμη και στα “κλειστά” προγράμματα, όπως της Παράλληλης, τα νούμερα των προσλήψεων της πρώτης φάσης, αυτήν την στιγμή, είναι δύσκολο να προσδιοριστούν καθώς τα πάντα μεταβάλλονται απ τη μια μέρα στην άλλη.

Συνάδελφοι, πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί, να μην παρασυρόμαστε από ποσοστά και νούμερα και να περιμένουμε επόμενη ανακοίνωση του Συλλόγου, στην οποία θα υπάρχουν όλα τα νέα δεδομένα, προκειμένου να συμπληρώσουμε την αίτησή μας.