Μηχανογραφικό 2019: Τα νέα Πανεπιστημιακά τμήματα

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔08/04/2019 - 17:14 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

| Τροποποίηση υπουργικής απόφασης με θέμα: Ένταξη των , των και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα

Τροποποιούμε την Φ.253/142542/Α5/2017 (Β ́ 2995) υπουργική απόφαση «Ένταξη των Σχολών, των Τμημά-των και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημο-νικά Πεδία του άρθρου 3 του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α ́) όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 74 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α ́) και συντελεστές βαρύτη-τας μαθημάτων.», ως ακολούθως:

Άρθρο ΜΟΝΟ

1. Στο εδάφιο 1. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» της παρ. 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης, αντικαθίσταται το παρακάτω Τμήμα του ΕΚΠΑ, υπό τον τίτλο «»:

ΤΑ ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Μηχανογραφικό: Ένταξη Σχολών Υπαξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων στο 4ο Επιστημονικό

Μηχανογραφικό 2019: Τα νέα Πανεπιστημιακά Τμήματα σε Επιστημονικά Πεδία

Μηχανογραφικό: Ένταξη Σχολών Υπαξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων στο 4ο Επιστημονικό

Loading...


  • europalso

    ideascentral