Πανελλήνιες 2019 – | Υπουργείο Παιδείας – Δυνατότητα αναίρεσης οριστικοποιημένου Μηχανογραφικού Δελτίου


Σύμφωνα με το από 27- 6-2019 (Φ251/103328/Α5) έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας με θέμα: Ημέρες λειτουργίας των Λυκείων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής υποβολής (Μ.Δ.)

Μηχανογραφικό 2019: Πώς υπολογίζονται τα μόρια 2019

Όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ανεξάρτητα από την προγραμματισμένη εφημερία) θα λειτουργήσουν επιπλέον την Τρίτη 9-7-2019 καθώς και τη Δευτέρα 15-7-2019, με την παρουσία του Διευθυντή ή του Υποδιευθυντή (ή του αναπληρωτή αυτών) και του εντεταλμένου εκπαιδευτικού για το χειρισμό της ηλεκτρονικής εφαρμογής του δελτίου.

Μηχανογραφικό 2019: Οριστικοποίηση - Αναίρεση Μηχανογραφικού

Μηχανογραφικό 2019: Οι «παγίδες» και οι συμβουλές για την σωστή συμπλήρωση
Αυτές τις 2 ημέρες ο (Υπο)Διευθυντής θα μπορεί να επιτρέψει στους υποψηφίους να αποκτήσουν password (αν δεν πρόλαβαν ή αν το έχασαν) ή/και να αναιρέσουν το ήδη οριστικοποιημένο Μ.Δ. για να οριστικοποιήσουν εκ νέου ένα άλλο Μηχανογραφικό
Είναι ευνόητο ότι οι 2 ανωτέρω εκπαιδευτικοί που θα είναι παρόντες στα Λύκεια θα αποζημιωθούν για αυτές τις 2 μέρες (δηλαδή μόνο για τις 9 και 15 Ιουλίου) για μη χρήση θερινής άδειας.

exams.it.minedu.gov.gr: Ξεκίνησε η οριστικοποίηση για το Μηχανογραφικό 2019  Προθεσμίες

Τμήματα Ελεύθερης Πρόσβασης: Άνοιξε η δοκιμαστική εφαρμογή της Α Δήλωσης προτίμησης