Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε από το υπουργείο παιδείας,  η απόφαση για τις των για τις των σπουδαστών.

Τι αναφέρει η απόφαση

Με την υπ. αριθμ. 77888/Ζ1 Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κου Α Συρίγου, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 2877 – 01.07.2021, καθορίζεται η αντιστοιχία Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2021-2022. Η αντιστοιχία καθορίζεται για τις για τις μετεγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Δεν υπάρχουν αντιστοιχίες σε 94 Τμήματα ΑΕΙ, έναντι 87 το περασμένο έτος και οι φοιτητές αυτών των Τμημάτων δεν έχουν δυνατότητα .

Τα Τμήματα δίχως αντιστοιχίες

Για την Απόφαση ελήφθη υπόψη και η απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, που ελήφθη στις υπ’ αρ. 20/11-06-2021 και 21/23-06-2021 συνεδριάσεις του και διαβιβάστηκε στο ΥΠΑΙΘ, με το, υπό στοιχεία 22815/24-06-2021 έγγραφο του Προέδρου της Αρχής, με την οποία διατυπώθηκε η γνώμη της ΕΘΑΑΕ για τις αντιστοιχίες των Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.