:  Ενημέρωση αιρετών του ΚΥΣΕΕΠ Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγια  για τις αιτήσεις -απόσπασης ΕΕΠ-ΕΒΠ και την ειδική πρόσκληση και Κοινωνικών Λειτουργών για σε γενικά σχολεία που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

Σχετικά με τις αιτήσεις μετάταξης-απόσπασης ΕΕΠ-ΕΒΠ που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας. Σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και αναφορικά με το υπ. αρίθμ. πρωτ. 166591/E2/8-12-2020 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ, με το οποίο παρέχονται οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016):

Με βάση το άνωθεν έγγραφο μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και όσα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) το επιθυμούν, έχοντας φυσικά τις προϋποθέσεις. Υπενθυμίζουμε πως το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την έναρξη του Κύκλου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2020 στην ιστοσελίδα www.apografi.gov.gr.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται σύμφωνα με τις οδηγίες που  παρέχονται  στο  ανωτέρω  σχετικό έως και 14.12.2020. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να λάβουν γνώση του Ν.4440/2016 όπως ισχύει, καθώς και των πιο πρόσφατων εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες βρίσκονται στην ηλεκτρονική σελίδα www.apografi.gov.gr επιλέγοντας στη συνέχεια Κινητικότητα & Θεσμικό πλαίσιο.