"Με την τέχνη της εξαπάτησης στη Φυσική Αγωγή – Αθλητισμό και των Λειτουργών τους"

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔11/12/2018 - 09:53 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

«Μπορείτε να ξεγελάσετε μερικούς από τους ανθρώπους όλη την ώρα, και όλους τους ανθρώπους μερικές φορές, αλλά δεν μπορείτε να ξεγελάσετε όλους τους ανθρώπους όλη την ώρα», Αβραάμ Λίνκολν

ΠΕΝΕΛΦΑ

«You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you cannot fool all of the people all of the time», Abraham Lincoln

Αξιότιμοι κ. Υπουργοί
Οι ανακοινώσεις – δηλώσεις (Ιστορικό)

Στις 27/08/2013 το Αθλητικό Τμήμα του ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωση του που φέρει τον τίτλο «Η εξαφάνιση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής από την εκπαίδευση είναι έγκλημα εις βάρος της νεολαίας» (syrizasport) αναφέρει ότι: «Έχει προηγηθεί από τις κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ η πλήρης αποδιάρθρωση των αθλητικών θεσμών και δομών στην εκπαίδευση, όπως η συνολική απαξίωση των αναλυτικών προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής, η διάλυση των Τάξεων Αθλητικής Διευκόλυνσης, η κατάργηση των σχολικών αγώνων, η κατάργηση των Γραφείων Φυσικής Αγωγής, ο εξοστρακισμός από το Ενιαίο Λύκειο και τα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, η πλήρης αποδέσμευση της Φυσικής Αγωγής από το σύστημα παιδαγωγικής αξιολόγησης των μαθητών.» Στο ίδιο κείμενο αναφέρεται ότι: «Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ότι η Φυσική Αγωγή στην εκπαίδευση αποτελεί την πρώτη και αδιαπραγμάτευτη επιλογή του στην εφαρμογή της αθλητικής του πολιτικής. Βασικό και συστατικό στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της σχολικής δραστηριότητας. Με κυβέρνηση αριστεράς με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ, τα άμεσα μέτρα αποκατάστασης και επανένταξης της Φυσικής Αγωγής στη ζωή του σχολείου είναι δεδομένα». Ως πρώτο από τα μέτρα αυτά προβλέπεται στην ανωτέρω ανακοίνωση η καθιέρωση 3 ωρών εβδομαδιαίων σε όλες τις βαθμίδες της βασικής εκπαίδευσης. Καταληκτικά μάλιστα δηλώνεται ότι: «Η αντιαθλητική πολιτική της συγκυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου και τρόικα θα ανατραπεί».

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να επισημανθεί ότι παρόμοια στάση έχουν τηρήσει και οι βουλευτές του κόμματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κυρίες Έλενα Κουντουρά και Σταυρούλα Ξουλίδου. Χαρακτηριστικά η κα Κουντουρά, σε δήλωσή της με τίτλο «Νοῦς ὑγιὴς ἐν σώματι ὑγιεῖ» (02/09/2013), αναφέρει: «Επιγραμματικά, υποστηρίζω ότι τόσο στην πρωτοβάθμια, όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση οι ώρες διδασκαλίας της Φυσικής Αγωγής δεν πρέπει να είναι λιγότερες από τρεις την εβδομάδα και ότι δεν υπάρχει αντικειμενικά καμιά δυνατότητα, ούτε μπορεί να δικαιολογηθεί, η μείωση του εκπαιδευτικού προσωπικού πάνω στον τομέα αυτό.». Επίσης η κα Ξουλίδου, σε αναφορά της προς τον Υπουργό Παιδείας με θέμα «Σχετικά με το μάθημα της Φυσικής Αγωγής» (28/07/2014), επισημαίνει ότι «η μείωση των ωρών του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, [έρχεται] σε αντίθεση με τη σχετική Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Το γεγονός αυτό οδηγεί στη σταδιακή υποβάθμιση της Φυσικής Αγωγής. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείσθε όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση του εν λόγω ζητήματος.»

Η υπάρχουσα κατάσταση 2018-19 και η Κανονικότητα
Το ωράριο της φυσικής αγωγής στο δημοτικό σχολείο από την Α έως και την Δ τάξη είναι τρεις (3) ώρες και στην Ε και ΣΤ τάξη δύο (2) ώρες την εβδομάδα. Στο γυμνάσιο είναι 2 ώρες την εβδομάδα. Στο γενικό λύκειο επικρατεί ο παραλογισμός δηλαδή στην Α είναι δύο (2) ώρες, στη Β τάξη μια (1) ώρα και στη Γ τάξη δύο (2) ώρες την εβδομάδα. Στο τεχνικό – επαγγελματικό λύκειο στην Α τάξη είναι δύο (2) και στη Β και Γ τάξη μια (1) ώρα την εβδομάδα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και πλήθος ψηφισμάτων και οδηγιών από διεθνείς φορείς υγείας και εκπαίδευσης, συστήνουν, ότι θα πρέπει να εξασφαλίζονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης τουλάχιστον τρεις (3) ώρες Φυσικής Αγωγής ανά εβδομάδα με την προοπτική για επέκταση του ελαχίστου αυτού ορίου όσο το δυνατόν περισσότερο.

Το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει εκδώσει εφαρμοστική εγκύκλιο, κατά χρηστή διοίκηση, για την πλήρη εκτέλεση του γράμματος και πνεύματος της απόφασης του ΣτΕ, όσον αφορά τη διδασκαλία του μαθήματος της φυσικής αγωγής από εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με την υπ’ αριθμό 1858/18.9.2017 απόφασή του αναφέρει ότι: «…η ανάθεση του εν λόγω μαθήματος σε εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ70 μπορεί να γίνεται κατά την ειδικώς αιτιολογημένη κρίση του αρμοδίου για την ανάθεση οργάνου, μόνο εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) ελλείπει ειδικός εκπαιδευτικός… β) οι ακαδημαϊκές σπουδές του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού του κλάδου ΠΕ70 στον οποίο γίνεται η έκτακτη ανάθεση, καλύπτουν επαρκώς το ανατιθέμενο ειδικό μάθημα».

Το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα Α.Π.Σ. της φυσικής αγωγής δεν έχουν εκσυγχρονίσει το περιεχόμενο σπουδών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης από το 2003. Κρίνεται αναγκαίο το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα Α.Π.Σ. να εκσυγχρονίσουν το περιεχόμενο σπουδών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, όπου τούτο κρίνεται αναγκαίο και εισάγουν αρκετές καινοτομίες για να στηρίζουν τις προσπάθειες των μαθητών για κατανόηση, για να προάγουν την εννοιολογική αλλαγή, τη μεταγνωσιακή επίγνωση και τη γνωσιακή ευελιξία.

Δεν δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές-αθλητές μας από το 2013 να ολοκληρώσουν την μαθητική τους εκπαίδευση σύμφωνα με τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις με την δημιουργία αθλητικών σχολείων, με σκοπό τη δωρεάν εξασφάλιση υψηλής παιδείας και κυρίως προπονητικών αθλητικών μονάδων, με στόχο επιδόσεις παγκοσμίου ολυμπιακού επιπέδου και στελέχωση των εθνικών μας ομάδων.

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου έχει σταματήσει από το 2015. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου η οποία δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να «ελέγξει» τους εκπαιδευτικούς αλλά για να υποστηρίξει όλες τις παραμέτρους του εκπαιδευτικού συστήματος.
Ενώ η υλικοτεχνική αθλητική υποδομή θα πρέπει να διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην επίτευξη των στόχων μας, εντούτοις διαπιστώνεται ότι η υπάρχουσα είναι ελλειμματική, προβληματική και μερικές φορές επικίνδυνη για την ακεραιότητα των μαθητών μας.

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής με σκοπό τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου και την αύξηση του ενθουσιασμού των μαθητών είναι ανύπαρκτη μέχρι σήμερα (στη μέση της σχολικής χρονιάς) με τον νέο θεσμό των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου. Η επιμόρφωση υποστηρίζει σθεναρά τόσο το παιδαγωγικό όσο και το διδακτικό έργο των διδασκόντων, αποβλέπει δε από τη μια στην ατομική κατάρτιση και ταυτόχρονα να προτρέπει σε συνεργατικές δράσεις και συλλογική προσπάθεια για όλα τα εμπλεκόμενα μέλη της σχολικής κοινότητας. Βρίσκεται σε στενή σχέση με την εκπαιδευτική έρευνα και τη σχολική πρακτική και ενσωματώνει ποικίλες επιμορφωτικές δραστηριότητες και αξιοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία προβλέποντας κίνητρα για τους εκπαιδευτικούς.

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο του Υφυπουργείου Πολιτισμού για τον Αθλητισμό δίνει επαγγελματικά δικαιώματα «Εκπαιδευτή, Προπονητή Αθλημάτων» σε διπλωματούχους Ινστιτούτων και Κέντρων Κατάρτισης, χωρίς να έχουν πανεπιστημιακές γνώσεις για να εκπαιδεύσουν τα παιδιά μας, τα οποία είναι ταυτόχρονα και μαθητές. Αγνοεί ότι η άσκηση αν δεν είναι στοχευμένη και στηριγμένη σε αμιγώς παιδαγωγικές – επιστημονικές αρχές, θέτει σε κίνδυνο την υγεία τόσο του παιδιού, όσο και του έφηβου μαθητή.

Το κάλεσμα
Η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Φυσικής Αγωγής διαπνέεται από την πεποίθηση ότι η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισμός συνιστούν ουσιαστική και ποιοτική επένδυση στο μέλλον των παιδιών μας, σας καλεί για μια πολιτική απόφαση αναβάθμισής τους, σταθμίζοντας την καθοριστική συμβολή της στα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα των παιδιών μας.

Εν κατακλείδι
«Τα δημόσια αξιώματα προϋποθέτουν την εμπιστοσύνη των πολιτών», Νικόλαος Τριπόδης

Loading...


  • europalso   ideascentral