Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, μαθητών από και προς τα Γυμνάσια και Λύκεια του μπορούν να γίνονται μέχρι την 31η Μαρτίου 2018 (ημερομηνία σύνταξης υπηρεσιακών σημειωμάτων των Διευθυντών των αντίστοιχων σχολικών μονάδων). Μετά την 31η Μαρτίου μόνο κατ’ εξαίρεση και με έκδοση Υπουργικής Απόφασης εγκρίνονται μετεγγραφές.

Τα Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης καλούνται να ενημερώσουν άμεσα τις σχολικές μονάδες που υπάγονται στην περιοχή ευθύνης τους, ώστε να τακτοποιηθούν τυχόν εκκρεμότητες.

Αντίστοιχα, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να ενημερώσουν τα σχολεία που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους, μέσω των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Υπενθυμίζουμε, τέλος, ότι θα ακολουθήσει νέο έγγραφο της Υπηρεσίας μας σχετικά με τις μετεγγραφές σε Λύκεια της ημεδαπής μαθητών της Γ’ τάξης των ελληνικών Λυκείων του εξωτερικού που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις .