Λειτουργία Λυκείων από 4 έως 14 Ιουλίου 2014 Αποζημίωση εκπαιδευτικών

Λειτουργία Λυκείων από 4 έως 14 Ιουλίου 2014 Αποζημίωση εκπαιδευτικών
Πότε θα είναι ανοικτά τα σχολεία για να κατατεθούν μηχανογραφικά

Δεν είναι υποχρεωτική η μεσολάβηση του σχολείου για την υποβολή του μηχανογραφικού

Επιπρόσθετες μέρες θα λειτουργήσουν τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια για να υποστηρίξουν όσους μαθητές το επιθυμούν σύμφωνα με έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι μετά τις 4 Ιουλίου και μέχρι τις 14 του ίδιου μήνα τα σχολεία πρέπει να λειτουργήσουν ως εξής:

– Μία μέρα κάθε εβδομάδας τα Λύκεια θα λειτουργήσουν με το προσωπικό της εφημερίας, όπως έχουν ήδη κάνει τον προγραμματισμό τους.

– Όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ανεξάρτητα από την προγραμματισμένη εφημερία) θα λειτουργήσουν επιπλέον την Τρίτη 8-7-2014, την Παρασκευή 11-7-2014 καθώς και τη Δευτέρα 14-7-2014 με την παρουσία του Διευθυντή ή Υποδιευθυντή ή του αναπληρωτή αυτών και του εντεταλμένου εκπαιδευτικού για το χειρισμό της ηλεκτρονικής εφαρμογής του μηχανογραφικού δελτίου.

Αυτές τις τρεις ημέρες ο (Υπο)Διευθυντής θα μπορεί να επιτρέψει στους υποψηφίους να αποκτήσουν password (αν δεν πρόλαβαν ή αν τον έχασαν) ή/και να αναιρέσουν το ήδη οριστικοποιημένο Μ.Δ. για να οριστικοποιήσουν εκ νέου ένα άλλο Μ.Δ.

– Είναι ευνόητο ότι οι 2 ανωτέρω εκπαιδευτικοί που θα είναι παρόντες στα Λύκεια θα αποζημιωθούν για αυτές τις 3 μέρες (δηλαδή μόνο για τις 8,11 και 14 Ιουλίου) για μη χρήση θερινής άδειας.

Θυμίζουμε ότι οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν τα μηχανογραφικά τους μέχρι και τις 14 Ιουλίου ενώ η οριστικοποίηση μπορεί να γίνει μετά τις 3 Ιουλίου. Τονίζουμε ότι οι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλουν οριστικά το μηχανογραφικό τους δελτίο από οποιονδήποτε Η/Υ που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, χωρίς υποχρεωτικά τη μεσολάβηση της σχολικής μονάδας.

Για όσους υποψηφίους που, για οποιονδήποτε λόγο επιλέξουν να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο στο Λύκειό τους, θα πρέπει να τους παρέχεται η δυνατότητα χρήσης των Η/Υ του Λυκείου, η ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο και οποιαδήποτε βοήθεια ή συμβουλή ζητήσουν από τους καθηγητές τους.

Καλόγηρος Βασίλειος news.gr

Ημέρες λειτουργίας των Λυκείων για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής υποβολής Μ.∆.
Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ από την Τρίτη 24-6-2014 ως και τη ∆ευτέρα 14-7-2014, µπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το Μηχανογραφικό ∆ελτίο (Μ.∆.). Υπενθυµίζεται ότι η προθεσµία είναι αποκλειστική και µετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα µπορεί να οριστικοποιήσει το Μ.∆. Από τις 24-6-2014 οι υποψήφιοι µπορούν να κάνουν µόνο πρόχειρο Μ.∆. (Προσωρινή Αποθήκευση) και από την Πέµπτη 3-7-2014 και έως 14-7-2014, θα µπορούν να κάνουν την τελική Οριστικοποίηση του Μ.∆.
Επειδή κάποιοι υποψήφιοι θα χρειαστούν υποστήριξη για τη συµπλήρωση του δελτίου τους ή ενδεχοµένως χρειαστούν να χρησιµοποιήσουν τους υπολογιστές των Λυκείων για την υποβολή του δελτίου τους, µετά τις 4-7-2014 και µέχρι τις 14-7-2014, το διάστηµα αυτό πρέπει τα Λύκεια να λειτουργήσουν ως εξής :
– Μία µέρα κάθε εβδοµάδας τα Λύκεια θα λειτουργήσουν µε το προσωπικό της εφηµερίας, όπως έχουν ήδη κάνει τον προγραµµατισµό τους.
– Όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ανεξάρτητα από την προγραµµατισµένη εφηµερία) θα λειτουργήσουν επιπλέον την Τρίτη 8-7-2014, την Παρασκευή 11-7-2014 καθώς και τη ∆ευτέρα 14-7-2014 µε την παρουσία του ∆ιευθυντή ή Υποδιευθυντή ή του αναπληρωτή αυτών και του εντεταλµένου εκπαιδευτικού για το χειρισµό της ηλεκτρονικής εφαρµογής του µηχανογραφικού δελτίου. Αυτές τις 3 ηµέρες ο (Υπο)∆ιευθυντής θα µπορεί να επιτρέψει στους υποψηφίους να αποκτήσουν password (αν δεν πρόλαβαν ή αν τον έχασαν) ή/και να αναιρέσουν το ήδη οριστικοποιηµένο Μ.∆. για να οριστικοποιήσουν εκ νέου ένα άλλο Μ.∆. – Είναι ευνόητο ότι οι 2 ανωτέρω εκπαιδευτικοί που θα είναι παρόντες στα Λύκεια θα αποζηµιωθούν για αυτές τις 3 µέρες (δηλαδή µόνο για τις 8,11 και 14 Ιουλίου) για µη χρήση θερινής άδειας.

googlenewsΑκολουθείστε το iPaidia στο Google News

Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr

Η Παιδεία στο Viber ΕΔΩ !