Ξεκινούν οι αιτήσεις για άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔22/06/2018 - 12:34 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

«Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Χορήγηση – Ανανέωση Άδειας Υπηρεσιακής Εκπαίδευσης με ή χωρίς αποδοχές σε Εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας , σχολικού έτους 2018-2019».

Οι εκπαιδευτικοί της Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που επιθυμούν να λάβουν άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με ή χωρίς αποδοχές για το σχολικό έτος 20182019, καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης, κατά περίπτωση, σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση.

Για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές, σε εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, λαμβάνονται υπόψη και εφαρμόζονται αναλογικά οι κατωτέρω διατάξεις: 1) του άρθρου 9, παρ. 10, του ν.3391/2005 (Α’ 240), 2) του άρθρου 58, του ν.3528/2007 (Α’ 26), όπως ισχύει, 3) του άρθρου 44Α, παρ. 13, του ν.4115/2013 (Α’ 24), 4) του άρθρου 9, παρ. 1, περ. α’ έως ε’, του ν.2986/2002 (Α’ 24), όπως οι περιπτώσεις αυτές τροποποιήθηκαν, αντικαταστάθηκαν και ισχύουν.

Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης μέχρι και τις 5-7-2018 στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, που εποπτεύει τη σχολική μονάδα στην οποία εργάζεται ο/η ενδιαφερόμενος/η ιδιωτικός εκπαιδευτικός, ήτοι αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Ι. Προϋποθέσεις για τη χορήγηση – ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης στους εκπαιδευτικούς της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε ιδιωτικά σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης, εφόσον: α) συμπληρώνουν διετή υπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση μέχρι 31-8-2018 (σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν.3528/2007), β) ο χρόνος υπηρεσίας τους, που απομένει μετά το πέρας της άδειας, δεν είναι μικρότερος του τετραπλασίου της χρονικής διάρκειας της άδειας (σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν.3528/2007), γ) στην περίπτωση αίτησης για άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εξωτερικό, γνωρίζουν τουλάχιστον πολύ καλά τη γλώσσα της χώρας, στην οποία πρόκειται να μεταβούν (σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν.3528/2007).

ΙΙ. Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων και κατάθεσης δικαιολογητικών Οι ενδιαφερόμενες/οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν στις αρμόδιες Δ/νσεις Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις σχετικές αιτήσεις. α) Αίτηση χορήγησης άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές (Παράρτημα Ι ) β) Αίτηση ανανέωσης άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές (Παράρτημα ΙΙ)

Το έγγραφο σε μορφή pdf

Loading...
  • europalso   ideascentral