Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Αἱ ἑπτὰ κεφαλαὶ τῆς Λερναίας Ὕδρας τοῦ Ἰσλάμ. Ἵδρυσις τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν διὰ κατεπείγοντος νομοσχεδίου;

➢ Ἄλλο ὑγιής πατριωτισμός καί ἄλλο ἐθνικισμός καί ρατσισμός. “…Ὅταν μοῦ πειράξουν τήν πατρίδα καί θρησκεία μου, θά μιλήσω, θά ᾽νεργήσω κι ὅ,τι θέλουν ἄς μοῦ κάνουν…” Στρατηγός ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ. Τοῦ κ. Παύλου Ἀθ. Παλούκα, ᾽Επιτ. Σχολικοῦ Συμβούλου Δ.Ε.
➢ Οἱ ἐν Ἄθῳ νὰ ἀποστείλουν ἐπιστολὰς εἰς τὸ Πατριαρχεῖον.
➢ «Ὁ Οἰκουμενισμὸς ξερίζωσε τὸν Ἑλληνισμὸ τῆς Ἀνατολῆς». Τοῦ κ. Κωνσταντίνου Γάτου.
➢ Ἡ προετοιμαζομένη Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος πιστὴ διάκονος τοῦ παναιρετικοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Τοῦ Ἀρχ. Παύλου Δημητρακοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Αἱρέσεων καὶ Παραθρησκειῶν Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς.
➢ Περὶ τῆς καύσεως τῶν νεκρῶν. «Δημοσίᾳ ταφὰς ἐποίουν διὰ νόμων, …οἷς ἐχρῶντο περὶ τὰς ταφάς… προβλέποντες καὶ τὴν πρὸς ταφὴν δαπάνην». (Θουκυδίδης). Τοῦ πρεσβυτέρου π. Εὐσταθίου Κολλᾶ, Ὀρθοδόξου θεολόγου- Ἐκκλησιαστικοῦ Συνηγόρου, Ἐπ/μου προέδρου Συνδέσμου Κληρικῶν Ἑλλάδος.
➢ Τὸ ΟΧΙ τὸ ΑΛΗΘΙΝΟΝ καὶ ΑΤΑΛΑΝΤΕΥΤΟΝ. Γράφει ὁ κ. Φώτης Μιχαήλ, ἰατρός.
➢ Ὁ Ἅγιος Ἐπίκτητος ὁ θαυματουργός. Ἡ μνήμη του τελεῖται τῇ ιβ´ Ὀκτωβρίου. Γράφει ὁ Ἀρχιμ. π. Κυρίλλος Κεφαλόπουλος.
➢ Ἡ ὀμορφότερη Πατρίδα τοῦ κόσμου. Τοῦ Ἀρχιμ. Ἰωαννικίου Καθηγουμένου Ἱ. Μ. Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, Σοχοῦ.
➢ Ἡ πατρική καί πανσθενουργός θεία Πρόνοια. Τοῦ κ. Ἰωάννου Κ. Ἀγγελοπούλου, θεολόγου, Λυκειάρχου.
➢ Τό ἡρωικόν Ἔπος τοῦ ’40. Τοῦ κ. Νικολάου Π. Ἀντωνοπούλου, Προϊσταμένου τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Σκιαδᾶ Ἀχαΐας.
➢ Τὸ ἐκκλησιαστικὸν ἀντίπαλον δέος, μέρος δεύτερον!
➢ «Συνεφώνησαν Ὀρθόδοξοι, Ρ/καθολικοὶ καὶ Κόπται κοινὸν ἑορτασμὸν τοῦ Πάσχα;». Τοῦ κ. Μάνου Χατζηγιάννη.
➢ ΚΖ´ Πανορθόδοξος Συνδιάσκεψις διὰ θέματα αἱρέσεων καὶ παραθρησκείας.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ