Γονείς μαθητών που φοιτούν στα τους όχι μόνο δεν έχουν δωρεάν τα απαραίτητα εγχειρίδια για τις σπουδές τους, αλλά ούτε και πιστοποίηση του επιπέδου των σπουδών τους αλλά και τη δυνατότητα εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίου και επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με το ΕΘΝΟΣ, τα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία λειτουργούν πάνω από 20 χρόνια στη χώρα μας και ενώ κατά καιρούς ιδρύονται και νέα σχολεία ποτέ δεν λύθηκαν τα υφιστάμενα προβλήματα, όπως οι ακατάλληλες αίθουσες αλλά και οι ελλείψεις σχεδόν κάθε χρόνο σε εκπαιδευτικούς και μουσικά όργανα. Πάγιο αίτημα, που όμως δεν λαμβάνεται υπόψη από το υπουργείο Παιδείας, είναι η αναγνώριση του επιπέδου των μουσικών και καλλιτεχνικών σπουδών τους, αλλά και η διεξαγωγή εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίων στα αντικείμενα της Αρμονίας, της Βυζαντινής Μουσικής και των Ελληνικών παραδοσιακών οργάνων.

Οι γονείς επισημαίνουν ακόμη ότι είναι αδιανόητο να «αναγκαζόμαστε να καλύπτουμε το κόστος την προμήθειας των βιβλίων ειδικοτήτων και της αγοράς και συντήρησης του απαιτούμενου εξοπλισμού των μουσικών οργάνων» και τονίζουν ότι στους μαθητές όλων των σχολείων πρέπει να παρέχεται το ίδιο δωρεάν εγχειρίδιο για όλα τα μουσικά μαθήματα, καθώς επίσης και σε κάθε σχολείο να υπάρχει ο απαραίτητος αριθμός μουσικών οργάνων, τα οποία θα μπορούν να δανείζονται οι μαθητές καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.

Η επιστολή της Πανελλήνιας Ένωση Γονέων Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων

Κυρίες και κύριοι, η Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων επανειλημμένα έχει θέσει το ζήτημα της αναγνώρισης των σπουδών που κάνουν τα παιδιά μας στα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία με Υπομνήματα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, αλλά και με κινητοποιήσεις, με πιο πρόσφατη την καλλιτεχνική διαμαρτυρία η οποία διοργανώθηκε στις 5 Απριλίου του 2022.

Πάγιο αίτημα γονιών και μαθητών είναι η αναγνώριση των μουσικών σπουδών των μαθητών των μουσικών σχολείων, ώστε να τους δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν σε εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίων, στο αντικείμενο της Αρμονίας, της Βυζαντινής Μουσικής, των Ελληνικών παραδοσιακών οργάνων και του ατομικού οργάνου επιλογής, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν τα μαθήματα σε ωδεία, τα οποία έχουν ήδη διδαχτεί στα σχολεία τους.

Η απόκτηση τίτλων σπουδών προβλέπεται από την υπ’ αριθμ. Γ2/3375/ 30-06-1999 (ΦΕΚ1505/Β’/22-07-1999) Υπουργική Απόφαση για τα μουσικά σχολεία και έχει εφαρμοστεί μόνο μία φορά μέχρι σήμερα.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, όσοι επιθυμούν ν’ αναγνωρίσουν το επίπεδο σπουδών τους και να αποκτήσουν αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα, υποχρεώνονται να καταφύγουν στην ωδειακή εκπαίδευση, να αναλάβουν το κόστος κατατακτηρίων εξετάσεων και να φοιτήσουν για τουλάχιστον ένα έτος σε αναγνωρισμένο από το κράτος ωδείο, συχνά επαναλαμβάνοντας μαθήματα (ανάλογα με την πολιτική η οποία ακολουθείται από το ωδείο), όπως η Ιστορία της Μουσικής, η Θεωρία Ευρωπαϊκής Μουσικής, η Αρμονία και η Μορφολογία, τα οποία όμως επί σειρά ετών οι μαθητές των μουσικών σχολείων έχουν ήδη διδαχθεί στα σχολεία τους.

Αντίστοιχο αίτημα καταθέτουμε για μία ακόμα φορά και για τους αποφοίτους των καλλιτεχνικών σχολείων, οι οποίοι επίσης δεν μπορούν να κατοχυρώσουν στο πλαίσιο της δωρεάν, δημόσιας εκπαίδευσης το επίπεδο των σπουδών τους και τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. Υπενθυμίζεται, επίσης, πως για το παραπάνω ζήτημα έχει γνωμοδοτήσει και η Ανεξάρτητη Αρχή του Βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού, που ασχολείται με το θέμα ήδη από το 2013 μέχρι σήμερα (τελευταία αναφορά στις 01/7/2022).

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι τα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία λειτουργούν στο πλαίσιο της δημόσιας, δωρεάν δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και είναι αδιανόητο να αναγκαζόμαστε οι γονείς να καλύπτουμε το κόστος την προμήθειας των βιβλίων ειδικοτήτων και της αγοράς και συντήρησης του απαιτούμενου εξοπλισμού των μουσικών οργάνων. Στους μαθητές όλων των σχολείων πρέπει να παρέχεται το ίδιο δωρεάν εγχειρίδιο για όλα τα μουσικά μαθήματα, καθώς επίσης και σε κάθε σχολείο να υπάρχει ο απαραίτητος αριθμός μουσικών οργάνων τα οποία θα μπορούν να δανείζονται οι μαθητές καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Μέχρι πότε δεν θα έχουν τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί εγχειρίδιο μελέτης, δωρεάν διανεμόμενο και κοινό για όλους τους μαθητές; Το Δ.Σ της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων επανέρχεται και ζητά από το Υπουργείο Παιδείας το αυτονόητο!!

Ειδικότερα, ζητούμε τα ακόλουθα:

-Πιστοποίηση του επιπέδου σπουδών του εκάστοτε αποφοίτου στο αντικείμενο ειδίκευσής του και υποχρεωτική αναγνώριση αυτού, όπως και των μαθημάτων τα οποία έχει ήδη διδαχθεί.

-Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. Γ2/3375/30-06-1999 (ΦΕΚ1505/Β’/22-07-1999) Υπουργικής Απόφασης και διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίων στην Ευρωπαϊκή Μουσική, τη Βυζαντινή Μουσική, τα Παραδοσιακά Όργανα και στο ατομικό όργανο επιλογής, με ταυτόχρονη κατοχύρωση, μέσω της απόκτησης πτυχίου, των επαγγελματικών δικαιωμάτων.

-Δωρεάν διανομή των μουσικών και καλλιτεχνικών βιβλίων και του συνόλου του απαραίτητου εξοπλισμού (μουσικά όργανα, καβαλέτα, τεχνικός εξοπλισμός για μαθήματα κινηματογράφου κ.ά), που απαιτείται για τα μουσικά-καλλιτεχνικά μαθήματα.