"Καταγγελία για επιθετικότητα του Υπουργείου Παιδείας στο Απεργιακό Δικαίωμα των των αναπληρωτών"

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔17/05/2018 - 12:13 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις», δηλαδή του 4ου μνημονίου, στο οποίο εκτός των άλλων υπήρξαν οι αλλαγές του 1566/85 σχετικά με την 30ωρη παραμονή, ξεκίνησε μπαράζ εγγράφων από τη Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Π.Ε. της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού της Π.Ε. & Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που αφορούν την άσκηση του απεργιακού δικαιώματος.

Σύλλογος ΠΕ ο Αριστοτέλης

Στόχος αυτών των εγγράφων είναι να παρακωλύσουν με κάθε τρόπο την άσκηση του απεργιακού δικαιώματος ειδικά των εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα των αναπληρωτών! Σε πολλές διευθύνσεις χρησιμοποιήθηκε η δικαιολογία του παρουσιολόγιου του ΕΣΠΑ για να πιεστούν οι διευθυντές και διευθύντριες να δηλώσουν ότι οι αναπληρωτές/τριες έκαναν στάση εργασίας μεγαλύτερη από αυτή που δήλωναν με βάση το ωράριο τους! Στη συνέχεια αυτό διευρύνθηκε και στους μόνιμους εκπαιδευτικούς! Εντάσσεται στην γενικότερη πολιτική γραμμή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που επιδιώκει να χτυπήσει με κάθε τρόπο το απεργιακό δικαίωμα σε πλήρη συμφωνία με τη γραμμή των εργοδοτών, της ΕΕ και του ΔΝΤ. Η κυβέρνηση αποστρέφεται και φοβάται τους αγώνες των εργαζομένων γιατί τσαλακώνουν την εικόνα της ικανής κυβέρνησης να περνάει τα πιο αντιδραστικά μέτρα με τις μικρότερες αντιστάσεις. Αποζητά όχι μόνο τα συγχαρητήρια της τρόικας αλλά και να αποτελεί την κυβέρνηση της επιλογής των ΕΕ-ΔΝΤ-κεφαλαίου σε αυτή τη φάση.

Τα έγγραφα αυτά είναι παράνομα και ακατανόητα! Περιλαμβάνουν μια επιχειρηματολογία που θέλει εμμέσως να επιβάλλει ως υποχρεωτική την 6ωρη καθημερινή παραμονή στη σχολική μονάδα και να καθορίζει το Υπουργείο (δηλαδή ο εργοδότης!!!) την ατομική απεργιακή δήλωση του κάθε εκπαιδευτικού, άσχετα από την πραγματική απεργιακή αποχή από την εργασία!

Δηλώνουμε καθαρά ότι δεν θα το ανεχτούμε! Επισημαίνουμε ότι όποιος διοικητικός και οικονομικός υπεύθυνος επιδιώξει να εφαρμόσει κατά το δοκούν παρακράτηση μισθού, διαφορετική από την πραγματική, τότε θα βρει το σωματείο απέναντί του! Το σωματείο μας, όπως και η ΑΔΕΔΥ, κηρύσσει στάσεις εργασίας (π.χ. από 1 ως 4 ώρες) γιατί το πρόγραμμα του κάθε εκπαιδευτικού είναι διαφορετικό ενώ οι σχολικές μονάδες επεκτείνονται από τις 7.00 το πρωί ως τις 16.00 (για τα ολοήμερα) και τις 18.00 για τις ΔΥΕΠ. Γι’ αυτό η διοικητικοί και οικονομικοί υπεύθυνοι οφείλουν να αποδέχονται τη δήλωση του εκπαιδευτικού αναπληρωτή και μόνιμου σχετικά με τις ώρες συμμετοχής του στην στάση εργασίας και η παρακράτηση μισθού να γίνεται με βάση αυτή. Κάθε άλλη ερμηνεία είναι παράνομη!

Παραθέτουμε το βασικό συμπέρασμα της γνωμοδότησης του νομικού συμβούλου του σωματείου Παλαιολόγου Παλαιολόγου για αυτά τα ζητήματα (ολόκληρη η γνωμοδότηση στο τέλος):

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Π. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

 

«…Υπό το πρίσμα των ανωτέρω παραδοχών, το υπ’ αριθ. πρωτ. 22005/Ε1/ 8-2-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης Προσωπικού Π.Ε. της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού της Π.Ε. & Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με το οποίο σε περίπτωση συμμετοχής των εκπαιδευτικών Πρωοβάθμιας Εκπαίδευσης σε στάση εργασίας περικόπτεται το σύνολο των ωρών της προκηρυχθείσης στάσης εργασίας, δεν μπορεί να έχει άλλο νόημα πέραν απ’ το ότι περικόπτεται το τμήμα του μισθού που αναλογεί στο χρόνο πραγματικής αποχής από την εργασία. Οποιαδήποτε άλλη ερμηνευτική εκδοχή έρχεται σε ευθεία αντίθεση και παραβιάζει τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ατομική συνδικαλιστική ελευθερία και το δικαίωμα στην απεργία και συγκεκριμένα το άρθρο 23 παρ. 1 Σ, σύμφωνα με το οποίο «το Κράτος λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα για τη διασφάλιση της συνδικαλιστικής ελευθερίας και την ανεμπόδιστη άσκηση των συναφών μ` αυτή δικαιωμάτων εναντίον κάθε προσβολής τους, μέσα στα όρια του νόμου». Και τούτο διότι η περικοπή αποδοχών για χρόνο που ο εκπαιδευτικός είτε παρέχει εν τοις πράγμασι την εργασία του είτε δεν έχει υποχρέωση εργασίας λόγω λήξης του νομίμου ωραρίου εργασίας, συνιστά έμμεσο περιορισμό που παραβιάζει και παρεμποδίζει τη νόμιμη άσκηση του δικαιώματος του υπαλλήλου να συμμετέχει ή όχι σε απεργία προκηρυχθείσα από τη νόμιμα συνεστημένη συνδικαλιστική του οργάνωση.

Επιπρόσθετα, η ανωτέρω γνώμη της Υπηρεσίας δεν εναρμονίζεται ούτε δικαιολογείται από το γράμμα ή το σκοπό των διατάξεων των παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 4354/15 και 8 του αρ. 13 του Ν. 1566/85, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 245 του Ν. 4512/18, που ορίζουν η μεν πρώτη τον τρόπο υπολογισμού των αποδοχών σε περίπτωση απεργίας, η δε δεύτερη το ωράριο υποχρεωτικής παραμονής των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο σχολείο.

δ) Σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε περικοπή αποδοχών για πραγματικά παρεχόμενη εργασία παραβιάζει τις διατάξεις των άρθρων 43 ν. 3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας) και 24 ν. 4354/2015, με τις οποίες καθορίζονται περιοριστικά οι όροι και προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι υπάλληλοι του Δημοσίου δεν δικαιούνται των αποδοχών τους, και γεννά αξίωση αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 ΕισΝΑΚ και όλως επικουρικά κατά τις διατάξεις του ΑΚ περί αδικαιολόγητου πλουτισμού.

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2018

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Η πρόεδρος Ο γραμματέας

Ρέππα Ντίνα Σακαρετσάνος Λάμπρος

Ολόκληρη η Γνωμοδότηση

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Π. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Με αφορμή το υπ’ αριθ. πρωτ. 22005/Ε1/ 8-2-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης Προσωπικού Π.Ε. της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού της Π.Ε. & Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ερωτηθήκαμε από το ΔΣ του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ «ο Αριστοτέλης», αν είναι νόμιμη η συνολική περικοπή των αποδοχών των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για συμμετοχή σε νόμιμα προκηρυχθείσα στάση εργασίας ανεξάρτητα του ωραρίου εργασίας τους και της διάρκειας (ωρών) συμμετοχής τους σε αυτήν (στάση εργασίας).

Επί του ανωτέρω ερωτήματος γνωμοδοτούμε τα κάτωθι:

α) Επί της αρχής, η απεργία συνιστά προστατευόμενο συνταγματικά δικαίωμα (άρθρο 23 παρ. 2 Συντ), το οποίο ασκείται νομίμως (ν. 1264/1982) με απόφαση συνδικαλιστικής οργάνωσης και συνεπώς έχει κατεξοχήν συλλογικό χαρακτήρα. Στοιχείο του προστατευόμενου συνταγματικού δικαιώματος απεργίας είναι, μεταξύ άλλων, και η ελευθερία της συνδικαλιστικής οργάνωσης να επιλέξει το είδος της απεργίας που θα ασκηθεί, το χρόνο, τη διάρκεια και τον τρόπο εκδήλωσής της. Στο πλαίσιο αυτό, μορφή γνήσιας απεργίας είναι και η στάση εργασίας, ήτοι η απεργία που περιορίζεται σε ένα μόνο τμήμα του ημερήσιου ωραρίου εργασίας.

Επιπρόσθετα, η απεργία, αν και από τη φύση της προϋποθέτει συλλογική άσκηση και δράση, εντούτοις, συνιστά ατομικό δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου, υπό την έννοια ότι υποκείμενο – φορέας του σχετικού δικαιώματος είναι ο εργαζόμενος. Ως ατομικό δικαίωμα η απεργία συνιστά ειδικότερη μορφή εκδήλωσης της συνδικαλιστικής ελευθερίας, θετικής και αρνητικής, και συνεπώς ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα όχι μόνο να αποφασίσει την άσκηση ή μη του δικαιώματος απεργίας αλλά και την ολική ή μερική συμμετοχή του σε αυτήν (για παράδειγμα, σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης και απεργίας διαρκείας αν θα απεργήσει μία ή περισσότερες ή όλες τις ημέρες και σε περίπτωση στάσης εργασίας αν θα απεργήσει και θ’ απέχει απ’ τα καθήκοντά του μία ή όλες τις ώρες που προκήρυξε το σωματείο στάση εργασίας).

β) Περαιτέρω, η συμμετοχή του εργαζόμενου στην απεργία – στάση εργασίας ( και δη όχι μόνο νόμιμη αλλά και παράνομη απεργία) δεν επιφέρει τη λύση της εργασιακής σχέσης ούτε συνιστά παράβαση της υποχρέωσης του για παροχή της εργασίας, αλλά αναστέλλει τη λειτουργία της εργασιακής σχέσης ως προς τις κύριες υποχρεώσεις των μερών και όσες συνδέονται άμεσα με αυτές, με συνέπεια ο μεν εργαζόμενος να μην υποχρεούται στην παροχή της εργασίας του, ο δε εργοδότης ν’ απαλλάσσεται της υποχρέωσης καταβολή του μισθού, που αναλογεί στη διάρκεια της αποχής, λόγω της απεργίας.

Από την ανωτέρω κύρια συνέπεια της άσκησης απεργίας συνάγεται ότι αφενός ο εργαζόμενος νομίμως απέχει από τα καθήκοντά του για όσο διάστημα διαρκεί η απεργία και αφετέρου ο εργοδότης αντίστοιχα δεν βαρύνεται με την καταβολή του μισθού του, άλλως παρακρατεί από τις αποδοχές του εργαζόμενου, το μισθό που αντιστοιχεί στο διάστημα που ο εργαζόμενος δεν παρέχει την εργασία του.

Από τα ανωτέρω εκτιθέντα προκύπτει ότι σε περίπτωση προκήρυξης στάσης εργασίας διάρκειας, εναπόκειται στον υπάλληλο να επιλέξει αν θα απεργήσει ή όχι, καθώς και αν θα απεργήσει όλες ή μερικές μόνο από τις προκηρυχθείσες ώρες στάσης εργασίας, υποβαλλόμενος σε αντίστοιχη παρακράτηση των αποδοχών του για το διάστημα και μόνο της αποχής του από τα καθήκοντά του.

γ) Υπό το πρίσμα των ανωτέρω παραδοχών, το υπ’ αριθ. πρωτ. 22005/Ε1/ 8-2-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης Προσωπικού Π.Ε. της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού της Π.Ε. & Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με το οποίο σε περίπτωση συμμετοχής των εκπαιδευτικών Πρωοβάθμιας Εκπαίδευσης σε στάση εργασίας περικόπτεται το σύνολο των ωρών της προκηρυχθείσης στάσης εργασίας, δεν μπορεί να έχει άλλο νόημα πέραν απ’ το ότι περικόπτεται το τμήμα του μισθού που αναλογεί στο χρόνο πραγματικής αποχής από την εργασία. Οποιαδήποτε άλλη ερμηνευτική εκδοχή έρχεται σε ευθεία αντίθεση και παραβιάζει τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ατομική συνδικαλιστική ελευθερία και το δικαίωμα στην απεργία και συγκεκριμένα το άρθρο 23 παρ. 1 Σ, σύμφωνα με το οποίο «το Κράτος λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα για τη διασφάλιση της συνδικαλιστικής ελευθερίας και την ανεμπόδιστη άσκηση των συναφών μ` αυτή δικαιωμάτων εναντίον κάθε προσβολής τους, μέσα στα όρια του νόμου». Και τούτο διότι η περικοπή αποδοχών για χρόνο που ο εκπαιδευτικός είτε παρέχει εν τοις πράγμασι την εργασία του είτε δεν έχει υποχρέωση εργασίας λόγω λήξης του νομίμου ωραρίου εργασίας, συνιστά έμμεσο περιορισμό που παραβιάζει και παρεμποδίζει τη νόμιμη άσκηση του δικαιώματος του υπαλλήλου να συμμετέχει ή όχι σε απεργία προκηρυχθείσα από τη νόμιμα συνεστημένη συνδικαλιστική του οργάνωση.

Επιπρόσθετα, η ανωτέρω γνώμη της Υπηρεσίας δεν εναρμονίζεται ούτε δικαιολογείται από το γράμμα ή το σκοπό των διατάξεων των παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 4354/15 και 8 του αρ. 13 του Ν. 1566/85, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 245 του Ν. 4512/18, που ορίζουν η μεν πρώτη τον τρόπο υπολογισμού των αποδοχών σε περίπτωση απεργίας, η δε δεύτερη το ωράριο υποχρεωτικής παραμονής των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο σχολείο.

δ) Σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε περικοπή αποδοχών για πραγματικά παρεχόμενη εργασία παραβιάζει τις διατάξεις των άρθρων 43 ν. 3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας) και 24 ν. 4354/2015, με τις οποίες καθορίζονται περιοριστικά οι όροι και προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι υπάλληλοι του Δημοσίου δεν δικαιούνται των αποδοχών τους, και γεννά αξίωση αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 ΕισΝΑΚ και όλως επικουρικά κατά τις διατάξεις του ΑΚ περί αδικαιολόγητου πλουτισμού.

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2018

Ο Γνωμοδοτών Δικηγόρος

Loading...


  • europalso   ideascentral