Σύμφωνα με νέα εγκύκλιο του Υποργείου Παιδείας, υποχρεωτικές οι δοκιμασίες των μαθητών και στα δύο τετράμηνα

Πιο συγκεκριμένα, θα γίνεται υποχρεωτικά μία τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης των μαθητών του στο πρώτο τετράμηνο και μία στο δεύτερο.

Διαβάστε αναλυτικά την εγκύκλιο του Υπουργείου:

«Κατόπιν ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας και αφορούν στην παρ. 3 του άρθρου 3 του π.δ. 126/2016 (Α ́ 111), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 του ν. 4823/2021 (Α ́ 136), διευκρινίζεται ότι, όπως προκύπτει από το δεύτερο εδάφιο της ιδίας παραγράφου, διενεργείται υποχρεωτικά στα μαθήματα της Ομάδας Α ́ και της Ομάδας Β ́ μία τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης στο πρώτο τετράμηνο και μία στο δεύτερο»