Το νέο νομοσχέδιο του   παρουσιάζεται σήμερα – Οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να επιλέγουν τη μορφή των δοκιμασιών κατά τη διάρκεια των τετραμήνων.

Προβλέπεται μια υποχρεωτική τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης σε κάθε μάθημα αλλά ο κάθε εκπαιδευτικός θα μπορεί να επιλέξει τη μορφή της, αν αυτή θα γίνεται, δηλαδή, με ωριαίο διαγώνισμα, συνθετική ή διαθεματική εργασία, με ομαδική εργασία

Προβλέπεται η αξιολόγηση μέσω της «αντεστραμμένης τάξης», της διεθνούς πρακτικής με βάση την οποία ο μαθητής θα καλείται να επεξεργαστεί συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό και να παρουσιάσει ένα κομμάτι του μαθήματος της ημέρας στην τάξη

«Δείχνουμε εμπιστοσύνη στους μας, οι οποίοι γνωρίζουν καλύτερα τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθημάτων τους. Δίνουμε τη δυνατότητα στους μαθητές να αναπτύσσουν και άλλες δεξιότητες πέραν αυτών που ενισχύονται μέσω των γραπτών διαγωνισμάτων, όπως η παρουσίαση και η επικοινωνία των αποτελεσμάτων μιας εργασίας, η σύνθεση και η κριτική ανάλυση πληροφοριών και επιχειρημάτων από διαφορετικές πηγές αλλά και η συνεργατικότητα και η ομαδική δουλεία» εξηγούν τη φιλοσοφία του νομοσχεδίου από το υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με την Καθημερινή.

Παράλληλα θα ενισχυθούν η αποκέντρωση και η ευελιξία στη διαδικασία έγκρισης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ερευνών και πρακτικής άσκησης.